Škola nenasilja i tolerancije za mlade

U organizaciji SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica počela je Druga Škola nenasilja i tolerancije za mlade u Crnoj Gori. Cilj škole, je da se osnaži građanski aktivizam i doprinese promociji mira i nenasilja, kroz jačanje svijesti o odgovornosti i snazi mladih da utiču na društvene promjene.