Obuka

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), uz podršku Ambasade SAD u Podgorici – Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i izvršenje zakona (INL) i njemačke fondacije Konrad Adenauer, organizovao je trodnevni program obuke mladih kadrova u pravosuđu.