Izvještaj Freedom House - Civilno društvo

Prevod dijela izvještaja Fridom hausa ( Freedom House)  koji se odnosi na civilno društvo. Izvještaj možete pronaći na www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/montenegro

Civilno društvo
 

 Slab institucionalni okvir, kao i način finansiranja nevladinih organizacija (NVO) i dalje predstavljaju značajne prepreke za održivost civilnog sektora. Izmjene i dopune Zakona o nevladinim organizacijama su stavljene na javnu raspravu u septembru. Značajan broj nevladinih organizacija, vođene koalicijom NVO "Saradnjom do cilja", predložile su raspodjelu 0,5-1,5 posto državnog budžeta za finansiranje NVO, ali ovaj prijedlog je odbačen na raspravi, uz obrazloženje da to nije u skladu s nacrtom zakona koji ima za cilj finansiranje sektora na osnovu njegovih potreba. Prema nacrtu, Vlada svake godine, na prijedlog nadležnih ministarstava, određuje prioritetna područja za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, a samim tim utiče na definisanje dometa projekata.

Uz definisanje novog zakonskog okvira, počeo je i rad na regulaciji projekata kofinansiranih od strane države. Međutim, nije bilo pomaka ka decentralizovanom i transparentnijem državnom finansiranju projekata nevladinih organizacija. U maju je Vlada imenovala novu komisiju za dodjelu dijela sredstava od prihoda igara na sreću, izvor finansiranja za sektor, ali izdvojenih 2.819.637 € (oko 3,2 milijuna $) je izdato na temelju prethodno utvrđenih kriterijuma, i unutar ograničenog broja oblasti.

Provladini mediji nastavili su prljavu kampanju protiv istaknutih predstavnika civilnog društva. Nevladin sektor osudio je stalne i neutemeljene napade, podnešene su kaznene prijave protiv medija i pokrenut je niz važnih zajedničkih inicijativa u borbi protiv ovakvog vida uznemiravanja. U martu, Akcija za ljudska prava (HRA) podnijela je tužbu protiv TV Pink zbog "lažnih i uvredljivih optužbi plasiranih u januaru i februaru u njihovom informativnom programu." TV Pink je pozvao na hapšenje direktorke HRA Tea Gorjanc Prelević. U odvojenom slučaju, Osnovni sud u Podgorici odbacio je tužbu gospođe Prelević protiv tabloida Informer u aprilu, presudivši da ona, kao javna ličnost, mora primati kritike s višim nivoom tolerancije.

Centar za bezbjednost otkazao je Akademsku šetnju ponosa u Nikšiću, koja je bila zakazana za 18. septembar, zbog povećanog "bezbjednosnog rizika i opasnosti od nasilja." Ubrzo nakon toga, organizatori crnogorske Parade ponosa odlučili su da odlože paradu 2015 zbog "političkih i stranačkih dinamika." Parada je na kraju održana 13. decembra, a njoj je prisustvovao i gradonačelnik Podgorice, ministar za ljudska i manjinska prava, te brojni predstavnici diplomatskog kora. Nije bilo nasilnih incidenata.

Navodna netransparentna raspodjela zemljišta i poreznih olakšica za izgradnju Kuće građanskog društva u Podgorici izazvala je oštre kritike od strane više grupa. Kuća građanskog društva je projekat tri nevladine organizacije Centra za demokratsku tranziciju (CDT), Gradjanske alijanse, Fonda za aktivno građanstvo (FAKT) - i Rockefeller Fondacije, koja je odlučila da izgradi kancelarijski i konferencijski prostor za NVO. Više organizacija je istaklo da su uslovi bili nepravedni za NVO koje ne mogu konkurisati ili ne mogu implementirati slične projekte. Takođe, mnogi tvrde da Vlada nije imala nikakvu pravnu osnovu za davanje zemljišta ovim NVO u Glavnom gradu. Sporazum iz septembra između Vlade i ovih organizacija nije precizirao pod kojim uslovima će prostor biti dostupan za korištenje od strane drugih nevladinih organizacija, što je izazvalo zabrinutost da neće svi u civilnom sektoru imati koristi od njegove izgradnje.

Uloga civilnog društva u kreiranju javnih politika i dalje je ograničena zbog selektivne dostupnosti važnih dokumenata i informacija, nepotpunih izvještaja sa javnih rasprava, i nedostatka uključivanja predstavnika civilnog društva u monitoring strateških reformskih dokumenata. Savjet za razvoj nevladinih organizacija, tijelo državne uprave koje se sastoji od jednakog broja predstavnika vlasti i civilnog društva, ima vrlo ograničen uticaj zbog nedostatka valjanog pristupa vlasti.