Poziv za učešće na treningu

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening na temu Pisanje i implementiranje projekata finansiranih od strane Evropske unije.

Cilj ovog treninga je  da učesnici/ce steknu znanje  u polju pripremanja prijedloga projekata za finansiranje iz fondova Evropske unije. Polaznici/ce treninga će imati priliku da se detaljno upoznaju sa pripremom prijedloga projekta, budžetom, najčešćim problemima pri implementaciji projekta kao i sa finansijskim i narativnim izvještavanjem.

VAŽNA NAPOMENA:

U saradnji sa Delegacijom EU u Croj Gori, i činjenice da će ubrzo biti otvoren konkurs IPA Media Professionalism Programme 2019 odlučeno je da se u okviru ovog treninga, osim za srednje razvijene OCD, otvori mogućnost učešća i za predstavnike medija u Crnoj Gori.

Na treningu je obezbijeđeno 10 mjesta za predstavnike/ce 5 srednje razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije, kao i 10 mjesta za predstavnike/ce 5  medija u Crnoj Gori (2 učesnika/ce po mediju). 

Uslovi konkursa

Za srednje razvijene organizacije civilnog društva:

  • Budžet organizacije u prethodnoj godini nije iznosio manje od 10 000.00eur niti više od 70 000.00eur
  • Motivacija kandidata/kandidatkinja
  • Organizacija je delegirala 2 predstavnika/ce
  • Prijavni formulari su pravilno ispunjeni i dostavljeni u roku

Za medije:

  • Motivacija kandidata/kandidatkinja
  • Delegirana/e su 2 predstavnika/ce
  • Prijavni formulari su pravilno ispunjeni i dostavljeni u roku

Prednost će imati one organizacije i mediji čiji predstavnici/e do sada nijesu učestvovali/e na sličnoj obuci.

Način prijave

Predstavnici/e srednje razvijenih OCD i medija koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me,  najkasnije do 20. maja 2019. godine do 16h.

Mjesto i vrijeme održavanja treninga

Trening će se održati u dva modula. Prvi modul 23-25.05.2019. godine i drugi modul 30.05-01.06.2019. godine. Trening će se održati u Podgorici.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121