NVO EXPO 2017

Ponedeljak - 25 Septembar,2017 - 03:17:00

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) - Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori organizuje treći po redu NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

Šetnja barskim korzom

Petak - 16 Novembar,2018 - 12:59:13

Novoformirana NVO  “ Lions Klub Bar Antibaris ” pridružila  se obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv šećerne bolesti. Želeći da ukažu na važnost fizičke aktivnosti, oni su  organizovali šetnju barskim korzom. Lions klubovi u Americi postoje 100 godina, a prvi klubovi u Evropi osnovani su prije 70 godina, sa ciljem da služe zajednici

Otpadne vode u Jabučkom potoku

Petak - 16 Novembar,2018 - 12:57:59

Kineska kompanija CRBC, izvođač radova na dionici autoputa Smokovac-Mateševo, otpadne vode sa probijanja dva tunela koji će petlju Mateševo povezati sa ostatkom autoputa ka Podgorici, ispušta direktno u Jabučki potok, pritoku rijeke Taru. To pokazuju snimci koje je napravio i objavio  Istraživački centar MANS-a na 38. kilometru ove dionice, u neposrednoj blizini Jabučkog potoka

Konferencija

Petak - 16 Novembar,2018 - 12:56:30

Ljudska dimenzija migracija ne smije biti manje važna od pitanja bezbjednosti i zaštite granica država, saopšteno je na početnoj konferenciji projekta „ Djelotvorne alternative pritvoru u kontekstu migracija:razmjena iskustva i primjena “,  koji Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore   sprovodi sa Cetrom za demokratiju i ljudska prava  i Savjetom Evrope.

Performans

Četvrtak - 15 Novembar,2018 - 11:53:31

Asocijacija Spektra organizovala je performans „ Maske “, u toku kojeg je 11 trans osoba nosilo maske i transparente, poručujući da događaj predstavlja bunt protiv sistema koji ne prepoznaje njihovo postojanje. Učesnici perfomansa su nosili transparente na kojima su bile ispisane poruke, kojima ukazuju da su ugrožena njihova osnovna ljudska prava, a nakon 20 minuta, okrenuli su transparente, sa pozitivnim porukama.

Trodnevna predavanja

Četvrtak - 15 Novembar,2018 - 11:49:09

Održanim trodnevnim predavanjima, nevladina organizacija „ Dar “ iz Berana uspješno je  završila  prvu fazu  projekta „ Znanjem prevaziđimo podjele “. Cilj projekta „ Znanjem prevaziđimo podjele “ je smanjenje barijera između srednjoškolaca  Berana i djece koja borave u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Potpisivanje ugovora

Četvrtak - 15 Novembar,2018 - 11:48:05

Ugovor za projekat Internet za mlade u omladinskim klubovima i centrima, kojim se obezbjeđuje besplatan internet u omladinskim klubovima i centrima širom Crne Gore, potpisan je u Podgorici . Ugovor su potpisali Telenor fondacija i Unija srednjoškolaca, u partnerstvu sa Ministarstvom sporta.

Memorandum o saradnji

Četvrtak - 15 Novembar,2018 - 11:47:08

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj organizovala je u hotelu „Sidro“ okrugli sto na temu “Servis personalnih asistenata za slijepa i teže slabovida lica” u sklopu projekta „Servis podrške slijepim licima“, koji finansira Evropska unija kroz program „Societies“, posredstvom Karitasa Crne Gore.  Cilj projekta je povećanje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama vida kao i njihove samostalnosti, dostojanstva i samopouzdanja.

Okrugli sto

Četvrtak - 15 Novembar,2018 - 11:46:19

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj organizovala je u hotelu „Sidro“ okrugli sto na temu “Servis personalnih asistenata za slijepa i teže slabovida lica” u sklopu projekta „Servis podrške slijepim licima“, koji finansira Evropska unija kroz program „Societies“, posredstvom Karitasa Crne Gore.  Cilj projekta je povećanje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama vida kao i njihove samostalnosti, dostojanstva i samopouzdanja.

Potpisivanje ugovora

Četvrtak - 15 Novembar,2018 - 11:45:37

Nevladino Udruženje osoba sa invaliditetom ,,Elipsa” organizovalo je  potpisivanje Ugovora o zapošljavanju  za pet osoba, u okviru projekta „ Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom“, koje ovo Udruženje sporovodi uz partnerstvo NVO “Centar za preduzetništvo” i d.o.o ,,PAG”. Projekat je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u cilju zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Pages