Konferencija

Četvrtak - 27 Jul,2017 - 12:48:06

Konferencija “ Reforma javne uprave – Za ravnomjeran regionalni razvoj i kvalitetne usluge ” održana je u Kolašinu u okviru projekta “ Civilno društvo za dobru upravu: da služi i zasluži! ”, koji uz podršku Evropske unije sprovode Institut alternativa, Bonum, Novi horizont, Natura, i Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore. Teško je utvrditi optimalan broj zaposlenih na lokalnom nivou, dok, na drugoj strani, visok nivo zaposlenosti u opštinama predstavlja opterećenje za javne finansije, ocijenjeno je na konferenciji.

Uređenje i promocija vidikovca

Četvrtak - 27 Jul,2017 - 12:47:22

Opština Pljevlja i NVO „ Da zaživi selo “, u partnerstvu sa Turističkom organizacijom Pljevlja uredili su i promovisali vidikovac u Matarugama, u zaseoku Gačevića dolina, sa kojeg se pruža pogled na meandre rijeke Ćehotine. Na samom vidikovcu je postavljen hladnik sa stolom i klupama, kao i zaštitna ograda u cilju bezbjednijeg boravka.

Peticija

Četvrtak - 27 Jul,2017 - 12:46:20

NVO Zero Waste Montenegro  pokrenula je nacionalnu peticiju tražeći od nadležnih organa i Vlade Crne Gore da zabrane upotrebu plastičnih kesa u Crnoj Gori počev od 2018. godine. Zero Waste Montenegro poziva građane da potpišu peticiju već danas i pridruže se zajedničkom pokretu kojim će zabraniti upotrebu plastičnih kesa u Crnoj Gori.

Brošure

Četvrtak - 27 Jul,2017 - 12:45:10

“ Čuvajte svoju kožu od neželjenih efekata sunca, može vam trebati ” je naziv brošure, koju su aktivisti Crnogorskog društva za borbu protiv raka (CDPR) dijelili proteklih dana posjetiocima petrovačke rivijere, kako bi im ukazali na loše posljedice sunčanja.

Konferencija za novinare

Srijeda - 26 Jul,2017 - 12:41:20

U Crnoj Gori 90 odsto građana nije upoznato sa sadržajem kompleta prve pomoći, a njih dvije trećine smatra da je obuka za ukazivanje prve pomoći veoma važna, jer doprinosi smanjenju broja stradalih u saobraćaju.To je saopšteno na pres konferenciji, na kojoj su predstavljeni rezultati ankete koju je ALFA Centar sproveo u okviru kampanje “ Prva je prva pomoć ”, na uzorku od 200 vozača u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Herceg Novom.

Dodjela nagrada

Srijeda - 26 Jul,2017 - 12:40:33

Dodjelom nagrada – motornih trimera za travu, izabranim domaćinstvima koja su se prijavila na javni poziv za najljepše uređeno domaćinstvo u selima Lubnice (Berane), Konjuhe (Andrijevica) i Vusanje (Gusinje) i zvanično je završen projekat “ Mobilizacija ruralnih zajednica u brizi za svoju životnu sredinu ”. Projekat je realizovala NVO  Sjeverna zemlja iz Berana.  

Predstavljanje izvještaja

Srijeda - 26 Jul,2017 - 12:39:20

Neformalna koalicija OSI je na pres konferenciji predstavila alternativni izvještaj o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Tom prilikom je ocijenjeno da se mora kreirati sveobuhvatna baza podataka djece i odraslih sa smetnjama u razvoju, posebna evidencija o broju žena sa invaliditetom koje su žrtve nasilja, kao i formulacija posebne mjere afrmativne akcije prema tim grupama.

Reli između dvije obale

Ponedeljak - 24 Jul,2017 - 03:14:12

  Preko 40 starovremenskih vozila, na temperaturi oko 40 stepeni, učestvovalo je  u prvom oldtajmer reliju od Virpazara preko Vladimira do Bara, nazvanom “ Reli između dvije obale ”. Prvi oldtajmer skup u Baru održan je u organizaciji novoosnovanog Oldtajmer kluba Bar i Turističke organizacije grada.

Velika fest

Ponedeljak - 24 Jul,2017 - 03:13:19

U organizaciji NVO Velička kapetanija ispred škole i Crkve Svetih Kirila i Julite u Velici je počela manifestacija “ Velički dani kulture i sporta ”, četvrta po redu , pod nazivom “ 4. Velika fest ”.    

Brošure

Ponedeljak - 24 Jul,2017 - 03:12:12

  Is­pred zgra­de Op­šti­ne Bar ak­ti­vi­sti ul­cinj­ske NVO „ No­vi ho­ri­zon­ti ”, u sa­rad­nji sa ko­le­ga­ma iz bar­ske NVO „ Sua Spon­te ”, di­je­li­li su bro­šu­re o re­for­mi jav­ne upra­ve. Bro­šu­ra „ Na­ša upra­va do 2020. go­di­ne ” pred­sta­vlja ključ­ne ci­lje­ve vla­di­ne stra­te­gi­je za re­for­mu jav­ne upra­ve, usvo­je­ne u ju­lu pro­šle go­di­ne.

Pages