Za bolju saradnju Glavnog grada i NVO

Cilj projekta je bio unaprijeđenje saradnje Glavnog grada Podgorice i NVO (građana). Projektom je omogućena veća informisanost službenika lokalne samouprave i javnih ustanova o nevladinim organizacijama sa sjedištem u Podgorici, unaprijeđenje saradnje sa njima i povećanje uticaja koje NVO imaju na kreiranje javnih politika. Glavne aktivnosti u projektu bile su: priprema, štampa i distribucija opštinskim službama priručnika „Građani kao partneri - priručnik za informisanje, konsultovanje i učešće javnosti u kreiranju javnih politika “, koji je pripremila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) , štampanje Adresara nevladinih organizacija sa sjedištem u Podgorici i distribucija opštinskim službama, kao i organizovanje seminara za lokalne službenike na temu „Kako do bolje saradnje sa nevladinim organizacijama“.

Projekat za čiju je realizaciju bilo potrebno 3,710 eur donirao je Glavni grad Podgorica, a trajao je 5 mjeseci.