Vodič za izradu Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

Cilj projekta je bio smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama, kroz unaprijeđenje znanja i vještina odgovarajućih predstavnika lokalnih samouprava o procesu kreiranja strateških dokumenata za borbu protiv korupcije i informisanja zainteresovanih subjekata o realizovanim aktivnostima na polju borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Glavni rezultat projekta koji je trajao 5 mjeseci  je izrada, prezentacija i distribucija 500 primjeraka Vodiča za izradu Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi. Projekat vrijedan 7810 € podržao je Program za razvoj Ujedinjenih nacija - UNDP.