Obuka za činovnike lokalnih uprava u upravljanju projektima iz EU fondova

Osnovni cilj organizovanja obuke za činovnike lokalnih uprava bilo je povećanje informisanosti i znanja činovnika o dostupnim fondovima EU kao i o fazama projektnog ciklusa, izradi logičke matrice, budžeta i popunjavanja aplikacione forme za projekte EU. Obuka je koncipirana na način što je svaka grupa činovnika (po dva iz svake opštine) prošla obuku u trajanju od 6 dana (dva bloka po 3 dana). Formirane su 3 grupe polaznika po regijama – sjever, centralni dio i jug.Treninzi za prvu grupu polaznika realizovani su u Pljevljima i Mojkovcu. Obuka za činovnike lokalnih uprava iz centralnog dijela Crne Gore realizovana je u Ulcinju, dok je trening za treću grupu polaznika realizovan u Tivtu.

Kao rezultat obuke, nastalo je 9 prijedloga projekata za EU fondove koje su polaznici razvili tokom treninga. Nakon završetka obuke, upriličena je svečana dodjela diploma za sve polaznike koji su uspješno prošli kroz sve faze treninga.

Projekat je finansijski podržala Fondacija Institut za otvoreno društvo – Predstavništvo Crna Gora u iznosu od 20. 000 eura.