Mobilizacija zajednice u impelemntaciji lokalnog akcionog plana za djecu u opštinama Bar, Bijelo Polje, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat

Cilj projekta bio je mobilisati zajednicu i podržati lokalne vlasti u procesu implementacije LAP za djecu u opštinama Bijelo Polje, Bar, Nikšić, Berane, Cetinje i Tivat. Kroz ovaj projekat organizovane su prezentacije LAP-a za novinare, okrugli stolovi za roditelje, donatorski ručkovi sa predstavnicima neprofitnog sektora, sastanci sa domaćim i međunarodnim NVO koje se bave djecom i mladima. Projekat se implementirao u posljednjem kvartalu 2007.godine uz pomoć donacije UNICEF-a u iznosu od 28.380 €.