Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva

PROJEKAT: ‚‚Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva“

Donator: Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori – 42,219.00 eura

Centar za razvoj nevladininih organizacija bio je partner na regionalnom projektu „Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva“ u saradnji sa Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva (BCSDN network) i Evropskim centrom za neprofitno pravo (ECNL)

Glavni ciljevi projekta su jačanje osnova za monitoring i zastupanje po pitanjima vezanim za održivost civilnog društva na nacionalnom i regionalnom nivou kao i jačanje struktura za integraciju i učešće organizacija civilnog društva u politikama EU i procesima pristupanja, kako na nacionalnom, tako i na evropskom nivou. Projekat traje četiri godine, a 2013. godina je bila prva godina realizacije.

Glavni dio projekta odnosi se na istrživanje o stanju podsticajnog okvira za razvoj civilnog društva koje organizacije partneri na projektu sprovode svaka u svojim zemljama. Kao polazna tačka za monitoring okvira za razvoj civilnog društva kreirana je Monitoring Matrica sa regionalno definisanim standardima i indikatorima koji se odnose na legislativu, ali i na njeno sprovođenje. Monitoring matrica se sastoji iz tri oblasti:

 Oblast 1: Osnovne pravne garancije sloboda

 Oblast 2: Finansijska vitalnost i održivost organizacija civilnog društva

 Oblast 3: Odnos Vlada- organizacije civilnog društva

Indikatori su kreirani tako da definišu optimalni nivo ispunjenosti standarda za razvoj civilnog društva, a njihova je posebna važnost u tome što se odnose na legislativu, ali i na situaciju u praksi. CRNVO je u 2016. godini  izradio izvještaj o podsticajnom okviru za razvoj civilnog društva za 2015. godinu. Metodologija izvještaja odnosi se na analizu dostupnih zakonskih, strateških i drugih domaćih, ali i reginalnih dokumenata, kao i na sprovođenje anketa, intervjua i fokus-grupa. Nalazi od posticajnom okviru za razvoj civilnog društva u Crnoj dio su regionalnog izvještaja koji daje pregled situacije u osam zemalja učesnica na projektu. Izvjestaj mozete pogledati na linku http://www.balkancsd.net/novo/wp-content/uploads/2016/09/Balkan-Civic-Practices-14-Vnatresni-korici-WEB.pdf