Materijali

Želimo da Vas informišemo da je radna grupa za izradu Strategije razvoja NVO sektora za naredni trogodišnji period pripemila materijal za prvi nacrt Strategije koji će biti predmet analize na trodnevnom sastanku radne grupe.

Kao članica radne grupe, predstavnica CRNVO, Marina Vuković bila je zadužena za pripremu analize stanja i/ili definisanje ciljeva u okviru sljedećih oblasti: 1) učešće NVO u kreiranju i primjeni javnih politika,
2) finansiranje NVO iz javnih fondova, 3) uključivanje NVO u proces djelovanja Crne Gore na polju međunarodne razvojne saradnje, 4) pružanje socijalnih usluga od strane NVO i 5) obezbjeđivanje uslova za ravnopravan pristup osoba sa invaliditetom javnim institucijama. Takođe, pružila je i doprinos kreiranju djelova Strategije koji se tiču razvoja volonterizma i uloge NVO u procesu pridruživanja Crne Gore EU.

Budući da će sastanak radne grupe početi 20.marta, ovim putem Vas pozivamo da date komentare, predloge i sugestije na sadržaj materijala slanjem e-maila na adresu marina.vukovic@crnvo.me najkasnije do 18.marta do 12h.

Takođe, budite slobodni/e i da predložite oblasti ili pak konkretne aktivnosti za koje smatrate da trebaju naći mjesto u Strategiji, uz odgovarajuće obrazloženje.

Koristimo ovu priliku da zahvalimo kolegama i koleginicama iz ADP Zid, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Instituta Alternativa koji su nam pružili korisne informacije o trenutnom stanju u oblastima koje su u fokusu njihovog rada.

Ovaj odjeljak na našem web sajtu biće redovno ažuriran svim informacijama vezanim za proces izrade Strategije, o čemu ćete biti blagovremeno obavješteni i putem mailing liste.