Poziv za učešće na obuci

Resursni centar raspisuje poziv za učešće na obuci Upravljanje projektima i finansijski menadzment.

Cilj ovog treninga je  sticanje znanja u polju sprovođenja aktivnosti, vođenje finansija na projektu, vođenje administracije, arhiviranje, pisanje narativnih i finansijskih izvještaja, fundraising, PR-javnost, društvene mreže, medijska pismenost. Za pohađanje ove obuke mogu se prijaviti manje razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio više od 10 000.00 eur, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji pri čemu će prednost imati predstavnici onih organizacija koje do sada nijesu učestvovale na sličnim obukama. Obuke će se održati će se održati u periodu 16-17. jula 2020. godine na primorju. O mjestu održavanja treninga obavijestićemo izabrane kandidate/kandidatkinje.

Predstavnici/e koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavne formulare i pošalju ih na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me,  najkasnije do 10. jula 2020. godine do 16h.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u skladu sa voznim kartama koje učesnici/e donesu na uvid. Troškovi goriva će se refundirati samo u slučaju da je najmanje dvoje učesnika/ca došlo istim autom a visina troška će se obračunati na sajtu mishelin https://www.viamichelin.com/.

Katalog kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) i naših partnera: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Opšti cilj Resursnog centra je osnažene organizacije civilnog društva koje aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori. Dok je specifčni cilj RC-a poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva kako bi bili efkasni, odgovorni i nezavisni akteri i doprinijeti kreiranju okruženja koje pogoduje razvoj civilnog društva. Ovaj projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave

Više informacija o obukama koje planiramo za 2020. godinu možete pročitati u Katalogu na linku https://www.crnvo.me/resursni-centar-jacanje-kapaciteta-i-help-desk-rc-vijesti-crnvo-vijesti/jacanje-kapaciteta-i-help

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.