Poziv za Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Evropska Unija u Crnoj Gori je objavila poziv za Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekta predviđa uspostavljanje i nastavak Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori radi pružanja sveobuhvatnih usluga podrške sektoru u zemlji. Očekuje se da će Resursni centar dodatno poboljšati saradnju između organizacija civilnog društva, Delegacije EU, zajednice donatora, državnih institucija i drugih relevantnih programa i zainteresovanih strana. Više o samom pozivu na linku: