Katalog obuka 2020.

Pred vama se nalazi Katalog obuka Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori za 2020. godinu. Sa zadovoljstvom vas pozivamo da pročitate šta smo za vas pripremili.

Katalog sadrži informacije o 9 obuka za manje i srednje razvijene organizacije civilnog društva kao i program za razvoj mreža OCD. U Katalogu se između ostalog nalazi opis obuka kao i mjeseci u kojima će obuke biti realizovane. Javni pozivi za učesnike/ce obuka će biti objavljeni na internet stranici www.crnvo.me kao i putem CRNVO mailing liste i CRNVO Facebook stranice. Pozivi će sadržati dodatne informacije o treningu, prijavni formular i jasne kriterijume izbora učesnika/ca.

Teme obuka izabrane su na osnovu rezultata online upitnika o potrebama nevladinih organizacija koje je ispunilo više od 60 NVO kao i nalaza sa konsultacija obavljenih sa više od 80 organizacija civilnog društva.

Zbog velikog interesovanja nevladinih organizacija za temu "Pisanje projekata za fondove ministarstava" odlučili smo da u februaru organizujemo dvije ovakve obuke.

Pregled tema slijedi u nastavku:

1. Izgradnja kapaciteta budućih menadžera/ki fondova (re-granting)

2. Pisanje projekata za fondove ministarstava

3. Pisanje projekata za fondove ministarstava

4. Pisanje projekata za fondove Evropske unije

5. Upravljanje projektima i finansijski menadžment projekata

6. Program za jačanje kapaciteta mreža organizacija civilnog društva

7. Strateško planiranje

8. Ljudski resursi

9. Javno zastupanje

Katalog kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) i naših partnera: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave. 

S poštovanjem,

Tim Resursnog centra