POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI Izgradnja kapaciteta budućih menadžera/ki fondova (re-granting)

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u okviru projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori sprovodi obuku na temu Izgradnja kapaciteta budućih menadžera/ki fondova (re-granting).

Ova sveobuhvatna obuka za izgradnju kapaciteta budućih menadžera/ki fondova pokriva cijeli re-granting ciklus od razvoja programa do konačne procjene programskih rezultata, potrebne procedure i obrasce. Metode kojima će se trenerice koristiti na obuci uključuju ek-katedra pristup sa primjerima i grupnim radom. Program obuke je prilagođen srednje-razvijenim NVO-ima koje već imaju barem neko iskustvo sa re-grantingom. Obuku će voditi koleginice iz NVO Centar za informisanje, saradnju i razvoj organizacija civilnog društva (CNVOS) iz Slovenije.

Za pohađanje obuke mogu se prijaviti organizacije civilnog društva dobitnice CSF granta delegiranjem kandidata/kinje koji/a je aktivno uključen/a u rad organizacije.

Kriterijumi za odabir učesnika/ca su:

-          Organizacija je registrovana i djeluje u Crnoj Gori

-          Organizacija upravlja/je upravljala CSF grantom

-          Organizacija ima iskustvo u re-grantingu

-          Motivacija predstavnika/ce organizacije

-          Kandidat/kinja organizacije aktivno radi ili je radio/la na EU projektu

Trening će se održati 20 - 24. januara 2020. godine u Podgorici.

Predstavnici/e organizacija koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.menajkasnije do srijede 15. januara 2020. godine do 16h.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga kao i smještaj za one koji dolaze izvan Podgorice. Troškovi prevoza biće refundirani za predstavnike/ce organizacija čije sjedište je izvan Podgorice u visini vozne karte ili troškova za gorivo izračunatih na sajtu https://www.viamichelin.com/.

Ovaj trening jedna je od aktivnosti projekta Resursni cenatr za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) u partnerstvu sa: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Ovaj projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121