POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU "Monitoring i evaluacija”

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u okviru projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori sprovodi trening na temu Monitoring i evaluacija.

Ovaj trening namijenjen je organizacijama civilnog društva čiji projekti su podržani kroz CSF program Evropske unije. Polaznici/ce će steći vještine osmišljavanja, organizovanja i sprovođenja celokupnog procesa monitoringa u okviru implementacije projekta. Trening uključuje i dizajn i pripremu specifičnog obrazca monitoringa, u velikoj mjeri zasnovanog na upitniku ROM-a koji primjenjuje Evropska unija, pripremu strateškog rasporeda monitoringa, angažovanje eksperata koji će vršiti monitoring posjete i pripremiti izveštaje, kao i organizovanje detaljnih sastanaka radi predstavljanja rezultata.

Za pohađanje treninga mogu se prijaviti organizacije civilnog društva čiji projekat je podržan kroz CSF program delegiranjem do 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno angažovani/e na projektu.

Trening će se održati u periodu 24-25.oktobar 2019. godine u Podgorici.

Predstavnici/e organizacija koji/e žele da se prijave za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu ivana.smolovic@crnvo.me,  najkasnije do petka 18. oktobra 2019. godine do 16h.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani za predstavnike/ce organizacija čije sjedište je izvan Podgorice.

Katalog kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) i naših partnera: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskog demokratskog centra. Opšti cilj Resursnog centra je osnažene organizacije civilnog društva koje aktivno doprinose razvoju participativne demokratije u Crnoj Gori. Dok je specifčni cilj RC-a poboljšati kapacitete organizacija civilnog društva kako bi bili efkasni, odgovorni i nezavisni akteri i doprinijeti kreiranju okruženja koje pogoduje razvoj civilnog društva. Ovaj projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na ivana.smolovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121