NVO bilten VII

Sa velikim zadovoljstvom vam predstavljamo sedmi broj NVO Biltena, prvog elektronskog magazina za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.