Expo sajam 2019

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) - Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori organizuje četvrti po redu NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

Sajam će se održati u Beranama, 22. juna  2019. godine.

Cilj ovog Sajma,  je da unaprijedi i poveća vidljivost aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD)  i njihove uloge u demokratskim procesima. Takođe, Sajam ima svrhu da doprinese poboljšanju javnog imidža i kredibiliteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

Sajam je jedna od aktivnosti projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori  koji Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) sprovodi u partnerstvu sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljskim demokratskim centrom. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansiran je od strane Ministarstva javne uprave.

Pozivamo sve zaintersovane nevladine organizacije u Crnoj Gori, koje ispunjavaju dolje navedene kriterijume, da popune prijavni formular i time sebi obezbijede mjesto na najvećem događaju ovog tipa u Crnoj Gori.

Kriterijumi za učešće na sajmu su :

  • Da  nevladina organizacija  ima sjedište u Crnoj Gori i da je registrovana najmanje dvije godine prije objavljivanja ovog poziva
  • Da posjeduje odgovarajući fond promotivnog materijala u štampanoj i/ili elektronskoj formi
  • Da je njen rad prepoznat u lokalnoj zajednici
  • Da dostavi pravilno popunjen prijavni formular

Prijave oganizacija koje ne ispunjavaju navedene kriterijume neće biti razmatrane. 

Napomena : Dobrodošle su prijave organizacija iz svih krajeva Crne Gore, ipak prednost će imati organizacije sa sjevera Crne Gore kao i organizacije koje imaju dovoljnu količinu promotivnog materijala i proizvoda.

Provjeru ispunjenosti krterijuma će sprovesti organizatori Sajma.

Sajam će pratiti promotivna kampanja koja će doprinijeti kako vidljivosti događaja tako i samih izlagača.

CRNVO će pokriti sve troškove (put, hrana, smještaj – shodno potrebi) za 2 predstavnika organizacija van Berana i obezbijediti sve tehničke uslove za uspješno predstavljanje organizacija.

Molimo Vas da popunjeni formular pošaljete najkasnije do 07. juna 2019. godine do 16:00h na e-mail: ivana.smolovic@crnvo.me 

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 020 219 121, 219 860.

DOBRODOŠLI!