Program za razvoj filantropije i društvenu odgovornost preduzeća

09/01/2011 - 09:36

Program za razvoj filantropije i društvenu odgovornost preduz

Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD

07/28/2011 - 09:37

Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD ima za cilj uspostav