Program za jačanje kapaciteta

Subota - 02 Jun,2012 - 09:34:00

CBC ALBMNE Civilno društvo i lokalna samouprava Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) započeo je u maju 2012. godine realizaciju projekta “Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori”. Projekat prekogranične saranje Crne Gore i Albanije finansiran je od strane Evropske unije, iz druge komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007 – 2013. Glavni cilj projekta je viši stupanj integracije, razvoja i saradnje civilnog društva u oblasti jačanja društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori. Pored toga, projekat teži povećanju nivoa razmjene ideja i znanja, kao i saradnje između organizacija civilnog društva, drustvenih grupa i lokalne samouprave iz obije zemlje.

Program za pružanje informacija i savjeta

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 09:35:00

Program za pružanje informacija i savjeta –čiji je cilj koordinacija usluga koje CRNVO pruža i upravljanje ljudskim resursima. Ovo odjeljenje se bavi i povećanjem učešća NVO u realizaciji servisa iz domena rada državne i lokalne uprave. Samim tim što je odgovoran za obezbjedjivanje servisa, ovaj program snosi veliki dio odgovornosti za samoodrživost CRNVO-a. Ključne aktivnosti odjeljenja su i proširenje i unaprijedjenje tima trenera CRNVO, pripremanje programa treninga, organizovanje alternativnih vidova obrazovanja itd. Kada je u pitanju upravljanje ljudskim resursima ovaj sektor zadužen je i za poboljšanje kvalifikacija i specijalizacija osoblja.

Program za dobro upravljanje

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 09:33:00

Ovim programom želimo doprinijeti uspostavljanju transparentne i odgovorne javne uprave koja kao takva obezbjeđuje visok kvalitet javnih usluga i efektivno upravlja javnim resursima. Razvijanje javnih politika koje su usklađene sa evropskim standardima, monitoring primjene javnih politika i zalaganje za njihovo unaprjeđenje kao i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta organa javne uprave za sprovođenje reformskih politika biće ključni mehanizmi za ostvarivanje promjena u okviru ovog programa. Pritom, Reforma javne uprave, borba protiv korupcije na nacionalnom i lokalnom nivou i zaštita zviždača (eng.whistleblowers) su samo neke od oblasti koji će biti u fokusu pažnje naših aktivnosti. 

Program za istraživanje i analize

Subota - 19 Novembar,2011 - 09:32:00

Ovim programom želimo pružiti relevantna istraživanja i analize koje će doprinijeti unaprjeđenju održivosti organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Istraživanja stavova javnog mnjenja o organizacijama civilnog društva, analiza pravnog i političkog okvira za djelovanje civilnog društva te analiza donatorskih politika kao mehanizam podrške razvoju civilnog društva su samo neke od oblasti koje će biti u fokusu ovog programa. Takođe, istraživanjima i analizama biće obuhvaćene i različite tematske oblasti koje tangiraju pitanja kvaliteta saradnje organizacija civilnog društva, kao i njihovu saradnju sa javnim i biznis sektorom.

Program za razvoj filantropije i društvenu odgovornost preduzeća

Četvrtak - 01 Septembar,2011 - 09:36:00

Program za razvoj filantropije i društvenu odgovornost preduzeća ima za cilj kreiranje raznolikih strategija za finansiranje nevladinih organizacija i njihovih aktivnosti. U okviru ovog programa razvijaju se modeli samofinansiranja nevladinih organizacija, kao i šeme za finansiranje NVO iz privatnog sektora i drugih izvora, donatora. Iz tog razloga se posebna paznja Poklanja uspostavljanju i unaprijeđenju saradnje NVO sa privatnim sektorom i razvijanju kulture filantropije i društveno odgovornog poslovanja i ponašanja.

Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD

Četvrtak - 28 Jul,2011 - 09:37:00

Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD ima za cilj uspostavljanje i unapređenje saradnje sa javnom upravom, odnosno Vladom i lokalnim samoupravama, kao i sa medjunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i EU. Kroz ovo odjeljenje se stvara održivi okvir za uticaj NVO na Vladine i sektorske politike, kao i na politike lokalnih samouprava. Unaprijeđuje se okvir za učešće građana u kreiranju strateških i sektorskih politika i poboljšava nivo implementacije zakona i javnih politika. Samim tim, utiče se i na povećanje transparentnosti rada Vlade i lokalnih samouprava. Pored ovoga, u okviru djelatnosti ovog sektora je i unaprijedjenje saradnje sa EU i medjunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i obezbjeđivanje učešća NVO u projektima koje oni realizuju.

Osnaživanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori

Srijeda - 17 Oktobar,2018 - 01:14:53

Projekat: „Osnaživanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori “ Donator:  Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Crnoj Gori, Demokratska komisija za dodjelu malih grantova,  $ 24,924.37

Neka se tvoj glas čuje

Uto - 16 Oktobar,2018 - 03:39:56

Projekat  “ Neka se tvoj glas čuje ” Donator: Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, 39,910.00 EU  

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Uto - 16 Oktobar,2018 - 12:58:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, 1. oktobra,   u prostorijama EU info centra u Podgorici, predstavio Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Civilno društvo za početnike III

Uto - 16 Oktobar,2018 - 12:44:19

Projekat: Civilno društvo za početnike III Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 16,095.00 eur  

Pages