Program za razvoj filantropije i društvenu odgovornost preduzeća

09/01/2011 - 09:36

Program za razvoj filantropije i društvenu odgovornost preduzeća ima za cilj kreiranje raznolikih strategija za finansiranje nevladinih organizacija i njihovih aktivnosti. U okviru ovog programa razvijaju se modeli samofinansiranja nevladinih organizacija, kao i šeme za finansiran

Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD

07/28/2011 - 09:37

Program za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje OCD ima za cilj uspostavljanje i unapređenje saradnje sa javnom upravom, odnosno Vladom i lokalnim samoupravama, kao i sa medjunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i EU.