Istraživanje o uključenosti civilnog društva u izradi strategije razvoja i redukcije siromaštva Crne Gore

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 03:41:00

ISTRAŽIVANJE O UKLJUČENOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA I REDUKCIJE SIROMAŠTVA CRNE GORE U novembru 2003. crnogorska Vlada je usvojila dokument “Strategija razvoja i redukcije siromaštva Crne Gore”. U cilju boljeg sagledavanja procesa izrade Strategije, uočavanja problema i definisanja preporuka za uspješnu realizaciju Strategije, Catholic Relief Services (CRS) i Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) realizovali su od januara do oktobra 2004. godine projekat “Procjena uspješnosti uključenosti civilnog društva u izradu Strategije razvoja i redukcije siromaštva Crne Gore”. Projekat je regionalnog tipa i, osim u Crnoj Gori, realizovao se istovremeno u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Albaniji.

Preporuke civilnog društva za Strategiju za smanjenje siromaštva u Crnoj Gori

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 03:39:00

PREPORUKE CIVILNOG DRUŠTVA ZA STRATEGIJU ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA U CRNOJ GORI U projektu ’’Uključivanje civilnog društva u izradi crnogorske Strategije za Smanjenje Siromaštva’’ (SSS) finansiranog od strane UNDP-ja (1) u saradnji sa Chatolic Relief Services (CRS) angažovano je nekoliko koordinirajućih nevladinih organizacij, među kojima i Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Cilj projekta je da se podržai i institucionalizuje proces participativnog razvoja kroz konsultacije na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i osigura da se glasovi siromašnih čuju i uključe u konačni dokument Strategije za Smanjenje Siromaštva.

Istraživanje siromaštva djece u Crnoj Gori

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 03:38:00

PARTICIPATIVNO ISTRAŽIVANJE SIROMAŠTVA DJECE U CRNOJ GORI Projekat participativnog istraživanja siromaštva djece u Crnoj Gori finansirao je Unicef sa željom da se glas siromašne djece čuje i uključi u nacionalnu Strategiju za smanjenje siromaštva. Kao koordinirajuća organizacija na ovom projektu odabran je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Kao partnerske organizacije na ovom projektu, odabrano je još šest NVO iz Crne Gore.

Stavovi građana o NVO

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 03:37:00

IZVJEŠTAJ: STAVOVI GRAĐANA CRNE GORE O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - Analiza rezultata javnomnjenjskog istraživanja - Istraživanje pod imenom "Stavovi i mišljenja građana Crne Gore o nevladinim organizacijama" zamišljeno je i odrađeno kao uobičajena analiza rezultata ispitivanja javnog mnjenja. Kako istraživanje nije imalo za složen cilj, projektovani zadaci su ostvareni bez posredovanja velikog broja varijabli. Međutim, i pored toga, prezentirane podatke valja tretirati kao izvjesne, validne indikatore percepcije značaja, mjesta i uloge koju postojeće nevladine organizacije zauzimaju u svijesti građana Crne Gore.

Izvještaj o saradnji Vlade i NVO

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 03:35:00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O ODNOSU VLADE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U CRNOJ GORI Ovaj izvještaj predstavlja prvi pokušaj da se na jednom mjestu, javno i na osnovu relevantnih istraživačkih metoda, prezentuju nalazi o pravnim i praktičnim aspektima ovog odnosa sa fokusom na pitanja informisanja, konsultovanja i aktivnog učešća. Informisanje podrazumijeva da vlast daje informacije u cilju kreiranja određene javne politike na sopstvenu inicijativu ili građani dobiju informacije na zahtjev - jednosmjeran odnos. Konsultacije podrazumijevaju da vlast traži i dobija povratnu informaciju od građana u procesu kreiranja javne politike - dvosmjerni odnos. Aktivno učešće podrazumijeva da su građani aktivno angažovani u procesu donošenja odluka i kreiranju javne politike.

Izvještaj o saradnji lokalne samouprave i NVO

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 03:33:00

IZVJEŠTAJ O SARADNJI LOKALNIH SAMOUPRAVA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U CRNOJ GORI - 2005. GODINA Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) je 2002. godine počeo kampanju čiji je cilj bio uspostavljanje institucionalnog oblika saradnje lokalnih samouprava i nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Ključni međunarodni partner u ovoj kampanji koja je u proteklim godinama imala različite forme, bio je Međunarodni centar Ulof Palme iz Švedske.

Index civilnog društva

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 03:32:00

Index civilnog društva

Elektronski časopis o društveno odgovornom poslovanju (CSR newsletter)

Petak - 02 Septembar,2011 - 01:00:00

Osnovni cilj kreiranja elektronskog časopisa o CSRu je bilo unaprjeđenje nivoa informisanosti i znanja predstavnika/ca svih sektora u Crnoj Gori o konceptu društveno odgovornog poslovanja, aktuelnim dešavanjima u ovoj oblasti u Crnoj Gori i širom svijeta. 5 izdanja časopisa, posvećenih različitim aspektima društveno odgovornog poslovanja, objavljeno je i distribuirano na preko 3000 adresa predstavnika/ca svih sektora u Crnoj Gori. Podršku objavljivanju časopisa je pružila Misija OSCE u Crnoj Gori, donacijom vrijednosti 5600 eur.

Poboljšanje saradnje izmedju organizacija civilnog društva i Skupštine Crne Gore

Srijeda - 24 Avgust,2011 - 01:00:00

Projekat se realizuje u trajanju od 15 mjeseci, u partnerstvu sa Evropskim Centrom za neprofitno pravo (ECNL) iz Budimpešte, sa ciljem poboljšanja saradnje izmedju Skupštine i organizacija civilnog društva i povećanja participacije OCD u kreiranju javnih politika u oblasti demokratizacije i zaštite ljudskih i manjinskih prava. Neke od ključnih aktivnosti koje su usmjerene na postizanje cilja projekta, obuhvataju uspostavljanje neformalne mreže organizacija civilnog društva koje se bave demokratizacijom i zaštitom ljudskih i manjinskih prava, organizovanje Regionalne konferencije o saradnji parlamentarnih tijela i organizacija civilnog društva, organizovanje treninga za predstavnike organizacija civilnog društva i članove skupštinskih odbora na temu parlamentarnih procedura, participacije civilnog društva u procesu donošenja odluka, pisanja predloga javnih politika i javnog zastupanja.

Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija da učestvuju u procesu odlučivanja na lokalnom nivou

Ponedeljak - 01 Avgust,2011 - 01:00:00

Projekat se sprovodi u 8 crnogorskih opština, a njime su obuhvaćene nevladine organizacije iz čak 15 opština, a realizuje se u saradnji sa Centrom za monitoring (CEMI). Projekat ima za cilj razvijanje koncepta participativne demokratije na lokalnom nivou, a samim tim i povećanje uticaja koje NVO mogu imati na donošenje i sprovođenje javnih politika.

Pages