Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja

Uto - 29 Septembar,2015 - 04:08:07

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Izvjestaj o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava za 2014. godinu.

Uto - 28 April,2015 - 04:32:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija je tokom prvog kvartala 2015. godine sproveo istraživanje o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava u Crnoj Gori tokom 2014. godine. 

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori

Srijeda - 11 Februar,2015 - 11:40:00

U okviru projekta ''Unaprjeđenje okvira za saradnju između državnog i civilnog sektora'', Centar za razvoj nevladinih organizacija je pripremio Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori. Projekat je finansiran od strane Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Zaštita zviždača u Crnoj Gori

Srijeda - 11 Februar,2015 - 11:26:00

Postojeći pravno-institucionalni ambijent za zaštitu „zviždača", odnosno lica koja prijave korupciju ili druge nezakonite aktivnosti u organima vlasti i privatnim kompanijama u kojima rade, neadekvatan je i nesvrsishodan. 

Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

Petak - 18 April,2014 - 04:38:00

Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U RADU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE CRNE GORE U 2011.GODINI

Petak - 18 April,2014 - 04:37:00

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U RADU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE CRNE GORE U 2011.GODINI

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNOJ GORI

Petak - 18 April,2014 - 04:27:00

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNOJ GORI (01.januara 2012-31.januara 2014)

Publikacija " Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji "

Petak - 28 Jun,2013 - 12:27:00

U okviru projekta prekogranične saradnje "Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori", Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO je u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata PARTNERS-Albanija pripremio publikaciju pod nazivom "Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji" na crnogorskom i albanskom jeziku.

Glavne informacije o projektu

Petak - 28 Jun,2013 - 10:21:00

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) započeo je u maju 2012. godine realizaciju projekta “Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori”. Projekat prekogranične saranje Crne Gore i Albanije finansiran je od strane Evropske unije, iz druge komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007 – 2013. Glavni cilj projekta je viši stupanj integracije, razvoja i saradnje civilnog društva u oblasti jačanja društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori. Pored toga, projekat teži povećanju nivoa razmjene ideja i znanja, kao i saradnje između organizacija civilnog društva, drustvenih grupa i lokalne samouprave iz obije zemlje.

Studijska posjeta opštini Plav

Petak - 14 Jun,2013 - 12:00:00

U okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Crnoj Gori i Albaniji” prošle sedmice je uspješno realizovana trodnevna studijska posjeta crnogorskim opštinama (Bar, Berane i Plav).

Pages