Civilno društvo za početnike II

Uto - 16 Oktobar,2018 - 11:33:00

Projekat: Civilno društvo za početnike II Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 11 980 eur  

Civilno društvo za početnike I

Uto - 16 Oktobar,2018 - 10:21:27

Projekat: Civilno društvo za početnike I Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 12 600 eur

Umrežavanjem do boljeg rada

Ponedeljak - 15 Oktobar,2018 - 02:51:38

Postojeći zakonski i institucionalni okvir za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom ne odgovara standardima, niti zahtjevima vladavine prava i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Globalni razvoj i uloga OCD zapadnog Balkana

Ponedeljak - 15 Oktobar,2018 - 02:44:00

Projekat “ Globalni razvoj i uloga OCD zapadnog Balkan ” Donator: Austrijska razvojna agencija, ADA, 32, 290.00 EU

Moja zajednica - Snažna zajednica

Petak - 12 Oktobar,2018 - 01:10:00

PROJEKAT: „Moja zajednica-Snažna zajednica!“ Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori – Ukupan iznos projektnog budžeta je 246.221,05 eura, od čega EU finansira 90% 221.598,94 eura

Jače OCD, jača demokratija!

Petak - 12 Oktobar,2018 - 12:52:00

PROJEKAT: „Jače OCD, jača demokratija!“ DONATOR: Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori – 156.252,57

Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva

Petak - 12 Oktobar,2018 - 12:38:00

PROJEKAT: ‚‚Aquis balkanskog civilnog društva - Jačanje javnog zastupanja, monitoring kapaciteta i potencijala organizacija civilnog društva“ Donator: Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori – 42,219.00 eura

Izvještaj o finansiranju NVO iz budžeta lokalnih samouprava za 2015. godinu.

Četvrtak - 12 Maj,2016 - 09:16:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija je tokom prvog kvartala 2016. godine sproveo istraživanje o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava u Crnoj Gori tokom 2015. godine. 

CRNVO počeo sa jačanjem lokalnih resursnih centara

Ponedeljak - 28 Mart,2016 - 10:53:08

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO organizovao je, od 22. do 25. marta u Budvi trening na temu “Strateško planiranje i organizacioni menadžment” za predstavnike NVO u okviru kojih će biti formirani CRNVO resursni centri za organizacije civilnog društva.

Izvještaj " Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika "

Petak - 16 Oktobar,2015 - 12:00:00

Izvještaj „Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika" sadrži rezultate istraživanja koje je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u proteklih pet mjeseci sproveo u cilju praćenja primjene Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona. Usvajanjem Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija prvi put su detaljno normirani ključni oblici saradnje između državnog i nevladinog sektora predviđeni Zakonom o državnoj upravi: informisanje nevladinog sektora od strane organa državne uprave, konsultovanje NVO prilikom izrade akata iz godišnjeg programa rada ovih organa, kao i učešće predstavnika NVO u radu radnih grupa i tijela koja formiraju starješine organa državne uprave. Sa druge strane, donošenjem Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, prvi put je detaljno normiran način i postupak organizovanja javne rasprave, kao ključnog oblika učešća građana u procesu donošenja zakona.

Pages