Program za razvoj filantropije i društvenu odgovornost preduzeća

Četvrtak - 01 Septembar,2011 - 09:36:00

Program za razvoj filantropije i društvenu odgovornost preduzeća ima za cilj kreiranje raznolikih strategija za finansiranje nevladinih organizacija i njihovih aktivnosti. U okviru ovog programa razvijaju se modeli samofinansiranja nevladinih organizacija, kao i šeme za finansiranje NVO iz privatnog sektora i drugih izvora, donatora. Iz tog razloga se posebna paznja Poklanja uspostavljanju i unaprijeđenju saradnje NVO sa privatnim sektorom i razvijanju kulture filantropije i društveno odgovornog poslovanja i ponašanja.

Osnaživanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori

Srijeda - 17 Oktobar,2018 - 01:14:53

Projekat: „Osnaživanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori “ Donator:  Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Crnoj Gori, Demokratska komisija za dodjelu malih grantova,  $ 24,924.37

Globalni razvoj i uloga OCD zapadnog Balkana

Ponedeljak - 15 Oktobar,2018 - 02:44:00

Projekat “ Globalni razvoj i uloga OCD zapadnog Balkan ” Donator: Austrijska razvojna agencija, ADA, 32, 290.00 EU

Početni koraci u razvoju društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:22:00

Ovaj projekat je imao za cilj identifikaciju trenutnog stanja u pogledu stepena razvijenosti koncepta društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori, te definisanje preporuka za njegov dalji razvoj. Stoga se jedna od ključnih aktivnosti projekta odnosila na formiranje međusektorske radne grupe koja je bila zadužena za analizu trenutnog stanja u pogledu stepena razvijenosti DOPa u Crnoj Gori, utvrđivanju prepreka daljem razvoju ali i definisanju preporuka za unaprjeđenje postojećeg stanja u ovoj oblasti. Članovi/ce radne grupe su bili/e relevantni predstavnici/e Ministarstva finansija, Zajednice Opština, Unije Poslodavaca Crne Gore, CRNVO, kao i eksterni ekspert iz Evropskog centra za neprofitno pravo (ECNL) iz Budimpešte. Rezultati rada radne grupe su analizirane od strane preko 50 predstavnika/ca biznis, javnog i NVO sektora na okruglom stolu „ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori“.

Formiranje tima trenera za društveno odgovorno poslovanje

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:20:00

Ovaj projekat je logičan nastavak prethodno realizovanog projekta i ima za cilj kreiranje adekvatnog okruženja za dalji razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori. Ključna aktivnost projekta je podrazumijevala formiranje CRNVO tima trenera za društveno odgovorno poslovanje. Nakon višednevne obuke od strane konsultantske kuće CSRPLUS iz Sarajeva i studijske posjete bosanskim kompanijama prepoznatim po svojim društveno odgovornim aktivnostima, formiran je CRNVO tim trenera čiji su članovi predstavnici/e biznis (Telekom, Telenor) i javnog sektora, kao i predstavnici/e CRNVO.

Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:19:00

Projekat je nastao sa ciljem edukacije predstavnika/ca biznis i NVO sektora iz svih crnogorskih opština o društveno odgovornom poslovanju i važnosti uspostavljanja međusektorskih partnerstava za održivi razvoj zajednica. U partnerstvu sa Unijom Poslodavaca Crne Gore, jednodnevni treninzi na ove teme su organizovani u Podgorici (za predstavnike/ce centralne regije), Bijelom Polju (za predstavnike/ce sjeverne regije) i Tivtu (za predstavnike/ce južne regije).

Regionalna konferencija „ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori i regionu- primjeri dobre prakse“

Nedelja - 03 Jun,2012 - 04:16:00

Projekat, podijeljen u dvije faze, je imao za cilj da unaprijedi znanja predstavnika/ca biznis, javnog i NVO sektora u Crnoj Gori o mogućim načinima ostvarivanja društveno odgovornog poslovanja kroz prezentaciju konkretnih primjera iz prakse. Takođe, analiza uloge države u procesu dugoročnog razvoja ovog koncepta, ali i ukazivanje na važnost međusektorskih partnerstava su predstavljeni kroz posebne tematske sesije u okviru konferencije.

Elektronski časopis o društveno odgovornom poslovanju (CSR newsletter)

Petak - 02 Septembar,2011 - 01:00:00

Osnovni cilj kreiranja elektronskog časopisa o CSRu je bilo unaprjeđenje nivoa informisanosti i znanja predstavnika/ca svih sektora u Crnoj Gori o konceptu društveno odgovornog poslovanja, aktuelnim dešavanjima u ovoj oblasti u Crnoj Gori i širom svijeta. 5 izdanja časopisa, posvećenih različitim aspektima društveno odgovornog poslovanja, objavljeno je i distribuirano na preko 3000 adresa predstavnika/ca svih sektora u Crnoj Gori. Podršku objavljivanju časopisa je pružila Misija OSCE u Crnoj Gori, donacijom vrijednosti 5600 eur.