Program za razvoj filantropije i društvenu odgovornost preduzeća

09/01/2011 - 09:36

Program za razvoj filantropije i društvenu odgovornost preduzeća ima za cilj kreiranje raznolikih strategija za finansiranje nevladinih organizacija i njihovih aktivnosti. U okviru ovog programa razvijaju se modeli samofinansiranja nevladinih organizacija, kao i šeme za finansiran

Osnaživanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori

10/17/2018 - 13:14

Projekat: „Osnaživanje socijalnih preduzeća u Crnoj Gori “

Globalni razvoj i uloga OCD zapadnog Balkana

10/15/2018 - 14:44

Projekat “ Globalni razvoj i uloga OCD zapadnog Balkan ”

Donator: Austrijska razvojna agencija, ADA, 32, 290.00 EU

Početni koraci u razvoju društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori

06/03/2012 - 16:22

Ovaj projekat je imao za cilj identifikaciju trenutnog stanja u pogledu stepena razvijenosti koncepta društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori, te definisanje preporuka za njegov dalji razvoj.

Formiranje tima trenera za društveno odgovorno poslovanje

06/03/2012 - 16:20

Ovaj projekat je logičan nastavak prethodno realizovanog projekta i ima za cilj kreiranje adekvatnog okruženja za dalji razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori. Ključna aktivnost projekta je podrazumijevala formiranje CRNVO tima trenera za društveno odgovorno poslovanje.

Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori

06/03/2012 - 16:19

Projekat je nastao sa ciljem edukacije predstavnika/ca biznis i NVO sektora iz svih crnogorskih opština o društveno odgovornom poslovanju i važnosti uspostavljanja međusektorskih partnerstava za održivi razvoj zajednica.

Regionalna konferencija „ Razvoj društveno odgovornog poslovanja u Crnoj Gori i regionu- primjeri dobre prakse“

06/03/2012 - 16:16

Projekat, podijeljen u dvije faze, je imao za cilj da unaprijedi znanja predstavnika/ca biznis, javnog i NVO sektora u Crnoj Gori o mogućim načinima ostvarivanja društveno odgovornog poslovanja kroz prezentaciju konkretnih primjera iz prakse.

Elektronski časopis o društveno odgovornom poslovanju (CSR newsletter)

09/02/2011 - 01:00

Osnovni cilj kreiranja elektronskog časopisa o CSRu je bilo unaprjeđenje nivoa informisanosti i znanja predstavnika/ca svih sektora u Crnoj Gori o konceptu društveno odgovornog poslovanja, aktuelnim dešavanjima u ovoj oblasti u Crnoj Gori i širom svijeta.