Program za jačanje kapaciteta

Subota - 02 Jun,2012 - 09:34:00

CBC ALBMNE Civilno društvo i lokalna samouprava Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) započeo je u maju 2012. godine realizaciju projekta “Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori”. Projekat prekogranične saranje Crne Gore i Albanije finansiran je od strane Evropske unije, iz druge komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007 – 2013. Glavni cilj projekta je viši stupanj integracije, razvoja i saradnje civilnog društva u oblasti jačanja društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori. Pored toga, projekat teži povećanju nivoa razmjene ideja i znanja, kao i saradnje između organizacija civilnog društva, drustvenih grupa i lokalne samouprave iz obije zemlje.

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Uto - 16 Oktobar,2018 - 12:58:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, 1. oktobra,   u prostorijama EU info centra u Podgorici, predstavio Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Civilno društvo za početnike III

Uto - 16 Oktobar,2018 - 12:44:19

Projekat: Civilno društvo za početnike III Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 16,095.00 eur  

Civilno društvo za početnike II

Uto - 16 Oktobar,2018 - 11:33:00

Projekat: Civilno društvo za početnike II Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 11 980 eur  

Civilno društvo za početnike I

Uto - 16 Oktobar,2018 - 10:21:27

Projekat: Civilno društvo za početnike I Donator: Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Komisija za raspodjelu dijela prihoda do igara na sreću, 12 600 eur

Umrežavanjem do boljeg rada

Ponedeljak - 15 Oktobar,2018 - 02:51:38

Postojeći zakonski i institucionalni okvir za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava osoba s invaliditetom ne odgovara standardima, niti zahtjevima vladavine prava i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

CRNVO počeo sa jačanjem lokalnih resursnih centara

Ponedeljak - 28 Mart,2016 - 10:53:08

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO organizovao je, od 22. do 25. marta u Budvi trening na temu “Strateško planiranje i organizacioni menadžment” za predstavnike NVO u okviru kojih će biti formirani CRNVO resursni centri za organizacije civilnog društva.

Publikacija " Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji "

Petak - 28 Jun,2013 - 12:27:00

U okviru projekta prekogranične saradnje "Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori", Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO je u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata PARTNERS-Albanija pripremio publikaciju pod nazivom "Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji" na crnogorskom i albanskom jeziku.

Glavne informacije o projektu

Petak - 28 Jun,2013 - 10:21:00

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) započeo je u maju 2012. godine realizaciju projekta “Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori”. Projekat prekogranične saranje Crne Gore i Albanije finansiran je od strane Evropske unije, iz druge komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007 – 2013. Glavni cilj projekta je viši stupanj integracije, razvoja i saradnje civilnog društva u oblasti jačanja društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori. Pored toga, projekat teži povećanju nivoa razmjene ideja i znanja, kao i saradnje između organizacija civilnog društva, drustvenih grupa i lokalne samouprave iz obije zemlje.

Studijska posjeta opštini Plav

Petak - 14 Jun,2013 - 12:00:00

U okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Crnoj Gori i Albaniji” prošle sedmice je uspješno realizovana trodnevna studijska posjeta crnogorskim opštinama (Bar, Berane i Plav).

Pages