Glavne informacije o projektu

06/28/2013 - 10:21

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za prom

Studijska posjeta opštini Plav

06/14/2013 - 00:00

U okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Crnoj Gor

Drugi dan studijske posjete - Opština Berane

06/13/2013 - 00:00

CRNVO je u okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u

Studijska posjeta - Bar

06/12/2013 - 00:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konfli

Studijska posjeta Albaniji

06/06/2013 - 14:24

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje

Radionica u Plavu

12/18/2012 - 20:34

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) organizovao je 18. Decembra 2012. god.

[IPA2009] "Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“

06/03/2012 - 15:56

Projekat „Aktivno učešće civilnog društva u iz

Unaprjeđenje rada NVO sektora u Crnoj Gori

06/03/2012 - 15:55

Centar za razvoj nevladinih organizacija realizovao je u toku 2008.

Pisanje prijedloga projekata

06/03/2012 - 15:54

Centar za razvoj nevladinih organizacija realizovao je toku 2009.

Pages