Studijska posjeta opštini Plav

06/14/2013 - 00:00

U okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Crnoj Gori i Albaniji” prošle sedmice je uspješno realizovana trodnevna studijska posjeta crnogorskim opštinama (Bar, Berane i Plav).

Drugi dan studijske posjete - Opština Berane

06/13/2013 - 00:00

CRNVO je u okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Crnoj Gori i Albaniji" u četvrtak, 13.juna organizovao posjetu Opštini Berane.

Studijska posjeta - Bar

06/12/2013 - 00:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata PARTNERS - Albanija, 12. juna 2013. godine, nakon posjete Opštini Bar organizovao je posjetu NVO " Adria " Bar.

Studijska posjeta Albaniji

06/06/2013 - 14:24

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) organizovao je studijsku posjetu Albaniji u periodu 28-31 maja 2013. godine.

Radionica u Plavu

12/18/2012 - 20:34

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) organizovao je 18. Decembra 2012. god. jednodnevnu radionicu u Plavu na temu: "Aktivno ucesce gradjana u donosenju odluka na lokanom nivou".

[IPA2009] "Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“

06/03/2012 - 15:56

Projekat „Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“ realizujemo u partnerstvu sa Centrom za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija (CNVOS) iz Slovenije u trajanju od 15 mjesjeci

Unaprjeđenje rada NVO sektora u Crnoj Gori

06/03/2012 - 15:55

Centar za razvoj nevladinih organizacija realizovao je u toku 2008. godine, projekat ,, Unaprjeđenje rada NVO sektora u Crnoj Gori“ . Cilj ovog projekta bilo je unapređenje rada i međusobne informisanosti nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Pisanje prijedloga projekata

06/03/2012 - 15:54

Centar za razvoj nevladinih organizacija realizovao je toku 2009. godine projekat ,,Pisanje prijedloga projekata“ u cilju jačanja kapaciteta NVO koje se bave pitanjima od značaja za unapređenje položaja djece i omladine.

Pages