Program za jačanje kapaciteta

Subota - 02 Jun,2012 - 09:34:00

CBC ALBMNE Civilno društvo i lokalna samouprava Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) započeo je u maju 2012. godine realizaciju projekta “Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori”. Projekat prekogranične saranje Crne Gore i Albanije finansiran je od strane Evropske unije, iz druge komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007 – 2013. Glavni cilj projekta je viši stupanj integracije, razvoja i saradnje civilnog društva u oblasti jačanja društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori. Pored toga, projekat teži povećanju nivoa razmjene ideja i znanja, kao i saradnje između organizacija civilnog društva, drustvenih grupa i lokalne samouprave iz obije zemlje.

CRNVO počeo sa jačanjem lokalnih resursnih centara

Ponedeljak - 28 Mart,2016 - 10:53:08

Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO organizovao je, od 22. do 25. marta u Budvi trening na temu “Strateško planiranje i organizacioni menadžment” za predstavnike NVO u okviru kojih će biti formirani CRNVO resursni centri za organizacije civilnog društva.

Publikacija " Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji "

Petak - 28 Jun,2013 - 12:27:00

U okviru projekta prekogranične saradnje "Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori", Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO je u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata PARTNERS-Albanija pripremio publikaciju pod nazivom "Učešće građana i saradnja između civilnog sektora i lokalnih samouprava u Crnoj Gori i Albaniji" na crnogorskom i albanskom jeziku.

Glavne informacije o projektu

Petak - 28 Jun,2013 - 10:21:00

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) započeo je u maju 2012. godine realizaciju projekta “Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori”. Projekat prekogranične saranje Crne Gore i Albanije finansiran je od strane Evropske unije, iz druge komponente Instrumenta za pretpristupnu podršku 2007 – 2013. Glavni cilj projekta je viši stupanj integracije, razvoja i saradnje civilnog društva u oblasti jačanja društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori. Pored toga, projekat teži povećanju nivoa razmjene ideja i znanja, kao i saradnje između organizacija civilnog društva, drustvenih grupa i lokalne samouprave iz obije zemlje.

Studijska posjeta opštini Plav

Petak - 14 Jun,2013 - 12:00:00

U okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Crnoj Gori i Albaniji” prošle sedmice je uspješno realizovana trodnevna studijska posjeta crnogorskim opštinama (Bar, Berane i Plav).

Drugi dan studijske posjete - Opština Berane

Četvrtak - 13 Jun,2013 - 12:00:00

CRNVO je u okviru projekta ,,Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Crnoj Gori i Albaniji" u četvrtak, 13.juna organizovao posjetu Opštini Berane.

Studijska posjeta - Bar

Srijeda - 12 Jun,2013 - 12:00:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata PARTNERS - Albanija, 12. juna 2013. godine, nakon posjete Opštini Bar organizovao je posjetu NVO " Adria " Bar.

Studijska posjeta Albaniji

Četvrtak - 06 Jun,2013 - 02:24:00

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) organizovao je studijsku posjetu Albaniji u periodu 28-31 maja 2013. godine.

Radionica u Plavu

Uto - 18 Decembar,2012 - 08:34:00

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) organizovao je 18. Decembra 2012. god. jednodnevnu radionicu u Plavu na temu: "Aktivno ucesce gradjana u donosenju odluka na lokanom nivou".

[IPA2009] "Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“

Nedelja - 03 Jun,2012 - 03:56:00

Projekat „Aktivno učešće civilnog društva u izradi i primjeni javnih politika“ realizujemo u partnerstvu sa Centrom za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija (CNVOS) iz Slovenije u trajanju od 15 mjesjeci . Opšti cilj ovog projekta je povećano učešće organizacija civilnog društva u procesu izrade i realizacije javnih politika, dok je specifični cilj unapređenjeinstitucionalnog okvira za njihovo učešće u tom procesu. Projekat finansira Evropska Komisija, a njime upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Pages