Program za istraživanje i analize

11/19/2011 - 09:32

Ovim programom želimo pružiti relevantna istraživanja i analize koje će doprinijeti unaprjeđenju održivosti organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Istraživanja stavova javnog mnjenja o organizacijama civilnog društva, analiza pravnog i političkog okvira za djelovanje civilnog društva te analiza donatorskih poli

Izvještaj o finansiranju NVO iz budžeta lokalnih samouprava za 2015. godinu.

05/12/2016 - 09:16

Centar za razvoj nevladinih organizacija je tokom prvog kvartala 2016. godine sproveo istraživanje o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava u Crnoj Gori tokom 2015. godine. 

Izvještaj " Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika "

10/16/2015 - 00:00

Izvještaj „Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika" sadrži rezultate istraživanja koje je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u proteklih pet mjeseci sproveo u cilju praćenja primjene Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih orga

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja

09/29/2015 - 16:08

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Izvjestaj o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava za 2014. godinu.

04/28/2015 - 16:32

Centar za razvoj nevladinih organizacija je tokom prvog kvartala 2015. godine sproveo istraživanje o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava u Crnoj Gori tokom 2014. godine. 

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori

02/11/2015 - 11:40

U okviru projekta ''Unaprjeđenje okvira za saradnju između državnog i civilnog sektora'', Centar za razvoj nevladinih organizacija je pripremio Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori. Projekat je finansiran od strane Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Zaštita zviždača u Crnoj Gori

02/11/2015 - 11:26

Postojeći pravno-institucionalni ambijent za zaštitu „zviždača", odnosno lica koja prijave korupciju ili druge nezakonite aktivnosti u organima vlasti i privatnim kompanijama u kojima rade, neadekvatan je i nesvrsishodan. 

Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

04/18/2014 - 16:38

Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U RADU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE CRNE GORE U 2011.GODINI

04/18/2014 - 16:37

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA NVO SEKTORA U RADU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE CRNE GORE U 2011.GODINI

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNOJ GORI

04/18/2014 - 16:27

IZVJEŠTAJ O PRIMJENI ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNOJ GORI (01.januara 2012-31.januara 2014)

Pages