Program za dobro upravljanje

Nedelja - 20 Novembar,2011 - 09:33:00

Ovim programom želimo doprinijeti uspostavljanju transparentne i odgovorne javne uprave koja kao takva obezbjeđuje visok kvalitet javnih usluga i efektivno upravlja javnim resursima. Razvijanje javnih politika koje su usklađene sa evropskim standardima, monitoring primjene javnih politika i zalaganje za njihovo unaprjeđenje kao i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta organa javne uprave za sprovođenje reformskih politika biće ključni mehanizmi za ostvarivanje promjena u okviru ovog programa. Pritom, Reforma javne uprave, borba protiv korupcije na nacionalnom i lokalnom nivou i zaštita zviždača (eng.whistleblowers) su samo neke od oblasti koji će biti u fokusu pažnje naših aktivnosti. 

Neka se tvoj glas čuje

Uto - 16 Oktobar,2018 - 03:39:56

Projekat  “ Neka se tvoj glas čuje ” Donator: Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, 39,910.00 EU