Poboljšanje saradnje izmedju organizacija civilnog društva i Skupštine Crne Gore

08/24/2011 - 01:00

Projekat se realizuje u trajanju od 15 mjeseci, u partnerstvu sa Evropskim Centrom za neprofitno pravo (ECNL) iz Budimpešte, sa ciljem poboljšanja saradnje izmedju Skupštine i organizacija civilnog društva i povećanja participacije OCD u kreiranju javnih politika u oblasti demokratizacije i zaštite ljudskih i manjin

Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija da učestvuju u procesu odlučivanja na lokalnom nivou

08/01/2011 - 01:00

Projekat se sprovodi u 8 crnogorskih opština, a njime su obuhvaćene nevladine organizacije iz čak 15 opština, a realizuje se u saradnji sa Centrom za monitoring (CEMI).

Pages