Promocija saradnje između Vlade i NVO

06/03/2012 - 16:02

Cilj projekta je bio povećanje ukupne saradnje između Vlade i

Podrška učešću civilnog društva u razvoju novog sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori

06/03/2012 - 16:01

Projekat predstavlja partnerski projekat Ministarstva zdravlj

Za bolju saradnju Glavnog grada i NVO

06/03/2012 - 16:00

Cilj projekta je bio unaprijeđenje saradnje Glavnog grada Podgorice i NVO (građana).

Jačanje demokratskih procesa na lokalnom nivou u Crnoj Gori- poboljšanje saradnje između NVO i lokalnih vlasti

06/03/2012 - 15:58

Cilj projekta je bio poboljšanje saradnje između lokalne samouprave i NVO, kroz povećanje transpa

Vodič za izradu Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

06/03/2012 - 15:57

Cilj projekta je bio smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama, kroz unaprijeđenje znanja i vje

Bolja saradnja između NVO i Parlamenta

06/03/2012 - 15:56

Projekat koji se realizovao tokom protekle godine imao je za cilj jačanje saradnje između nevladi

NVO i građani u borbi protiv korupcije

06/03/2012 - 15:54

Projekat je imao za cilj da povećanje učešća građana i NVO u implementaciji javnih politika u Gla

Povećano učešće građana i transparentnost budžetiranja u lokalnoj samoupravi

06/03/2012 - 15:52

Osnovni cilj ovog projekta je bio  povećanje nivoa transparen

Poboljšana saradnja između lokalnih samouprava i NVO

06/03/2012 - 15:51

Glavni cilj projekta koji se sprovodio u 4 opštine bio je pov

Smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

06/03/2012 - 15:50

Glavni cilj ovog projekta bio je povećanje transparentnosti r

Pages