.

Program za istraživanje i analize

Ovim programom želimo pružiti relevantna istraživanja i analize koje će doprinijeti unaprjeđenju održivosti organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Istraživanja stavova javnog mnjenja o organizacijama civilnog društva, analiza pravnog i političkog okvira za djelovanje civilnog društva te analiza donatorskih politika kao mehanizam podrške razvoju civilnog društva su samo neke od oblasti koje će biti u fokusu ovog programa. Takođe, istraživanjima i analizama biće obuhvaćene i različite tematske oblasti koje tangiraju pitanja kvaliteta saradnje organizacija civilnog društva, kao i njihovu saradnju sa javnim i biznis sektorom.


Izvještaj " Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika "

  • PDF

Izvještaj „Civilno društvo u kreiranju i primjeni javnih politika" sadrži rezultate istraživanja koje je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u proteklih pet mjeseci sproveo u cilju
praćenja primjene Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Civilno drustvo u kreiranju i primjeni javnih politika.pdf)Civilno drustvo u kreiranju i primjeni javnih politika.pdf 2562 Kb10/22/15 12:06

Opširnije...

Izvjestaj o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava za 2014. godinu.

  • PDF

Centar za razvoj nevladinih organizacija je tokom prvog kvartala 2015. godine sproveo istraživanje o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava u Crnoj Gori tokom 2014. godine. Podaci su prikupljeni na osnovu odgovora dobijenih na zahtjeve za slobodan pristup informacijama, ali i pretragom internet sajtova opština

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Izvjestaj o finansiranju NVO iz budzeta lokalnih samouprava 2014.pdf)Izvjestaj o finansiranju NVO iz budzeta lokalnih samouprava 2014.pdf 910 Kb04/28/15 14:26

Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori

  • PDF

U okviru projekta ''Unaprjeđenje okvira za saradnju između državnog i civilnog sektora'', Centar za razvoj nevladinih organizacija je pripremio Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori. Projekat je finansiran od strane Misije OEBS-a u Crnoj Gori.
Izvještaj sadrži nalaze istraživanja sprovedenog u 21 crnogorskoj opštini, koji pokazuju koliko građani imaju i koriste mogućnost da učestvuju u radu lokalne samouprave, koje opštine poštuju svoje zakonske obaveze objavljivanja ugovora sa pravnim i fizičkim licima, koje opštine objavljuju budžete, koliko su opštine nakon 11 godina primjene Zakona o lokalnoj samoupravi danas otvorene za saradnju sa nevladinim organizacijama.
U prilogu se nalazi Izvještaj.

http://www.crnvo.me/vijesti/crnvo-vijesti/9419-izvjetaj-o-ispunjenosti-principa-dobrog-upravljannja-u-jedinicama-lokalne-samouprave-u-crnoj-gori.html   

 

Zaštita zviždača u Crnoj Gori

  • PDF

Postojeći pravno-institucionalni ambijent za zaštitu „zviždača", odnosno lica koja prijave korupciju ili druge nezakonite aktivnosti u organima vlasti i privatnim kompanijama u kojima rade, neadekvatan je i nesvrsishodan. Kao takav, destimulativno djeluje na potencijalne „zviždače" i samim tim ne ostvaruje svoju primarnu funkciju – da doprinosi jačanju vladavine prave i zaštiti javnog interesa u Crnoj Gori. Imajući u vidu ulogu zviždača u procesu otkrivanja ozbiljnih zloupotreba i ugrožavanja javnog interesa, odnosno njihov značaj u prevenciji i eliminaciji korupcije neophodno je postojanje adekvatnog zakonskog okvira, kako bi ova lica bila zaštićena od odmazde poslodavca, kao što su otpuštanje ili suspenzija, umanjenje plate i grubo narušavanje drugih prava po osnovu rada.

Praznine i nedostaci postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti zaštite zviždača, opredijeli su Centar za razvoj nevladinih organizacija da u okviru projekta „Zaštita zviždača u Crnoj Gori" fomira međuresorsku radnu grupu za izradu Modela zakona o zaštiti zviždača. Radna grupa koju su činili predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za antikorupcijsku inicijativu, MANS-a i CRNVO-a, pripremila je Model zakona o zaštiti zviždača, kojim bi se na jasan način, kroz jasno utvrđena pravila i procedure unaprijedio normativni okvir u ovoj oblasti. Polaznu osnovu za izradu ovog Modela predstavljala je Analizi o zaštiti zviždača u pravnom sistemu Crne Gore, koja obuhvata analizu domaćeg pravnog i institucionalnog okvira, kao i uporedna rješenja u evropskom i američkom zakonodavstvu.

Projekat „Zaštita zviždača u Crnoj Gori" finansijski je podržan strane Ambasade SAD u Podgorici, pod pokroviteljstvom Demokratske komisije za male grantove.

 
Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Model zakona o zastiti zvizdaca.pdf)Model zakona o zastiti zvizdaca.pdf 93 Kb02/11/15 11:30
Download this file (Zastita zvizdaca u pravnom sistemu C.Gore.pdf)Zastita zvizdaca u pravnom sistemu C.Gore.pdf 272 Kb02/11/15 11:29

Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

  • PDF

Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama.pdf)Dobro upravljanje u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori 1069 Kb04/18/14 16:39