Studijska posjeta Albaniji

Centar za razvoj nevladnih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa Centrom za promjene i rješavanje konflikata iz Albanije (PARTNERS) organizovao je studijsku posjetu Albaniji u periodu 28-31 maja 2013. godine.

U okviru ove aktivnosti, učesnici su posjetili svaku od jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u projektu "Civilno društvo i lokalna samouprava u jačanju društvene kohezije u Albaniji i Crnoj Gori" i to: Koplik, Vau Dejes, Bušati i Dajce. Cilj studijske posjete je upoznavanje učesnika iz Crne Gore sa dobrom praksom u oblasti građanske participacije, kao i sistemom lokalne samouprave u Albaniji.