Zaštita zviždača u Crnoj Gori

Postojeći pravno-institucionalni ambijent za zaštitu „zviždača", odnosno lica koja prijave korupciju ili druge nezakonite aktivnosti u organima vlasti i privatnim kompanijama u kojima rade, neadekvatan je i nesvrsishodan. 

Kao takav, destimulativno djeluje na potencijalne „zviždače" i samim tim ne ostvaruje svoju primarnu funkciju – da doprinosi jačanju vladavine prave i zaštiti javnog interesa u Crnoj Gori. Imajući u vidu ulogu zviždača u procesu otkrivanja ozbiljnih zloupotreba i ugrožavanja javnog interesa, odnosno njihov značaj u prevenciji i eliminaciji korupcije neophodno je postojanje adekvatnog zakonskog okvira, kako bi ova lica bila zaštićena od odmazde poslodavca, kao što su otpuštanje ili suspenzija, umanjenje plate i grubo narušavanje drugih prava po osnovu rada.
Praznine i nedostaci postojećeg zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti zaštite zviždača, opredijeli su Centar za razvoj nevladinih organizacija da u okviru projekta „Zaštita zviždača u Crnoj Gori" fomira međuresorsku radnu grupu za izradu Modela zakona o zaštiti zviždača. Radna grupa koju su činili predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za antikorupcijsku inicijativu, MANS-a i CRNVO-a, pripremila je Model zakona o zaštiti zviždača, kojim bi se na jasan način, kroz jasno utvrđena pravila i procedure unaprijedio normativni okvir u ovoj oblasti. Polaznu osnovu za izradu ovog Modela predstavljala je Analizi o zaštiti zviždača u pravnom sistemu Crne Gore, koja obuhvata analizu domaćeg pravnog i institucionalnog okvira, kao i uporedna rješenja u evropskom i američkom zakonodavstvu.
Projekat „Zaštita zviždača u Crnoj Gori" finansijski je podržan strane Ambasade SAD u Podgorici, pod pokroviteljstvom Demokratske komisije za male grantove.