Preporuke civilnog društva za Strategiju za smanjenje siromaštva u Crnoj Gori

PREPORUKE CIVILNOG DRUŠTVA ZA STRATEGIJU ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA U CRNOJ GORI

U projektu ’’Uključivanje civilnog društva u izradi crnogorske Strategije za Smanjenje Siromaštva’’ (SSS) finansiranog od strane UNDP-ja (1) u saradnji sa Chatolic Relief Services (CRS) angažovano je nekoliko koordinirajućih nevladinih organizacij, među kojima i Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Cilj projekta je da se podržai i institucionalizuje proces participativnog razvoja kroz konsultacije na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i osigura da se glasovi siromašnih čuju i uključe u konačni dokument Strategije za Smanjenje Siromaštva.