Izvještaji o saradnji NVO i organa državne uprave

Poštovani/e,

ovdje možete pogledati IZVJEŠTAJ O PRIMJENI UREDBE O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA SARADNJE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA, kao i IZVJEŠTAJ O PRIMJENIUREDBE O POSTUPKU I NAČINU SPROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE U PRIPREMI ZAKONA, koje je pripremio Centar za razvoj nevladinih organizacija  (CRNVO).