Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori

U okviru projekta ''Unaprjeđenje okvira za saradnju između državnog i civilnog sektora'', Centar za razvoj nevladinih organizacija je pripremio Izvještaj o ispunjenosti principa dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori. Projekat je finansiran od strane Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Projekat je finansiran od strane Misije OEBS-a u Crnoj Gori.
Izvještaj sadrži nalaze istraživanja sprovedenog u 21 crnogorskoj opštini, koji pokazuju koliko građani imaju i koriste mogućnost da učestvuju u radu lokalne samouprave, koje opštine poštuju svoje zakonske obaveze objavljivanja ugovora sa pravnim i fizičkim licima, koje opštine objavljuju budžete, koliko su opštine nakon 11 godina primjene Zakona o lokalnoj samoupravi danas otvorene za saradnju sa nevladinim organizacijama.
U prilogu se nalazi Izvještaj.
http://www.crnvo.me/vijesti/crnvo-vijesti/9419-izvjetaj-o-ispunjenosti-p...