Izvjestaj o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava za 2014. godinu.

Centar za razvoj nevladinih organizacija je tokom prvog kvartala 2015. godine sproveo istraživanje o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta lokalnih samouprava u Crnoj Gori tokom 2014. godine. 

Podaci su prikupljeni na osnovu odgovora dobijenih na zahtjeve za slobodan pristup informacijama, ali i pretragom internet sajtova opština