Društvena odgovornost preduzeća

IZVJEŠTAJ: DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA U CRNOJ GORI

Analiza koja je pred Vama dio je projekta koji je Regionalni Centar za razvoj nevladinih organizacija Bar realizovao u saradnji sa Konzulatom S.A.D – Demokratska komisija. Cilj analize je da predstavi stavove nevladinih organizacija o društvenoj odgovornosti preduzeća i njihovoj saradnji da biznis sektorom, kao i stavove biznis sektora o nevladinom sektoru i njihovim davanjima koja predstavljaju podršku aktivnostima nevladinih organizacija.

Stavovi biznis i civilnog sektora prikupljeni su istraživanjem koje je obuhvatilo 57 preduzeća i 51 nevladinu organizaciju. S obzirom da je riječ o pilot istraživanju ono je bilo sprovedeno u dvije crnogorske opštine: Podgorici i Baru. Istraživanje je sprovedeno u periodu decembar 2005-mart 2006. godine.

Kriterijumi za izbor preduzeća u uzorak su bili slijedeći:

  • Vidljivost zastupljenosti DOPa, koje su same firme objavile, potvrdio monitoring medija, NVOi, kao i biznis asocijacije;
  • zastupljenost različitih sektora u industriji (teška industrija, proizvodnja hrane, trgovina, bankarstvo…);
  • vlasnička struktura (domaći ili strani kapital)

Kriterijumi za izbor nevladinih organizacija u uzorak:

  • stepen aktivnosti organizacija i prisutnosti u medijima
  • oblast djelovanja.