Neka se tvoj glas čuje

Projekat  “ Neka se tvoj glas čuje ”

Donator: Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, 39,910.00 EU

 

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je period od oktobra 2016. do novembra 2017. godine realizovao je projekata "Neka se čuje i tvoj glas", uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu. Projekat je realizovan u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije.

Projekat  je imao za cilj stvaranje povoljnog okruženja za zaštitu zviždača u Crnoj Gori, kroz povećanje stepena znanja svih aktera u društvu, kako o zakonskim rješenjima vezanim za zaštitu zviždača u okviru Zakona o sprečavanju korupcije, tako i o značaju institucije zviždača za borbu protiv korupcije i demokratizaciju društva, što je ujedno bio i specifični cilj projekta.

Glavne aktivnosti projekta

Realizacija javne kampanje u cilju promovisanja uloge zviždača u borbi protiv korupcije

Kampanja je imala za cilj informiše i edukuje građane o potrebi i mogućnostima za pružanje podrške zviždačima, te da smanji predrasude i stereotipe koji se vezuju za zviždače. Pored ovoga, kampanja je imala za cilj i da ohrabri zaposlene u javnom i privatnom sektoru da prijave korupciju. Za potrebe javne kampanje, koja je trajala tri mjeseca, bili su kreirani promotivni video spotovi, radio reklama i bilbord.

Promotivni materijal kreiran za potrebe kampanje, možete pogledati na sljedećim linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=1mwFwBM8rag

https://www.youtube.com/watch?v=bJQPjDj2Im8

https://www.youtube.com/watch?v=mpYtQ8q60yM

https://www.youtube.com/watch?v=HNoFE5-N4Ds

Provođenje istraživanja: Informisanost gražana/ki o zviždačima i motivacija da se prijavi korupcija

Istraživanje je provedeno tokom marta 2017. Godine, na uzorku od 1017 ispitanika. Cilj istraživanja javnog mnjenja bio je utvrditi percepciju, informisanost, stavove i iskustva građana, sa posebnim akcentom na zaposlene u javnom i privatnom sektoru, vezanih za pojma “zviždač”, zkonski okvir za zaštitu zviždača, te motivisanost zaposlenih da prijave ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Istraživanje je obuhvatilo dvije povezane cjeline, prva se odnosila na informisanost i percepciju značaja zviždača u društvu, a drugi na percepciju i stavove vezane za korupciju, kao i motivaciju da se ukaže na korupciju. Ovo je bilo prvo istraživanje ovog tipa u Crnoj Gori, jer do sada nijesu postojali podaci o stavovima gradjana o zviždačima. Naš cilj bio je da u ovoj oblasti stvorimo polaznu osnovu i na bazi preciznih podataka razvijamo dalji dijalog o zviždačima u Crnoj Gori.

Organizovanje obuka za zaposlene u javnom sektoru

U okviru projekta realizovane su tri obuke za lica koja su u organima vlasti određena za postupanje po prijavama zviždača u javnom sektoru.

Predavanja za zaposlene u javnom sektoru organizovana su s ciljem povećanja znanja zaposlenih u javnom sektoru o zaštiti zviždača u Crnoj Gori, njihovom značaju u borbi protiv korupcije, kao i o najboljim praksama u ovoj oblasti. Obuka je imala za cilj da se lica koja su u organima vlasti određena za postupanje po prijavama zviždača osposobe za vođenje postupka po prijavama, da se upoznaju sa dužnostima kao i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi.

Kroz program obuke prošla su 62 predstavnika ministarstava i drugih državnih institucija, koji su određeni za postupanje po prijavama zviždača. Sva predavanja su organizovana i realizovana u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije, Odsjekom za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača. Obuke su bile podijeljene na dva dijela. Prvi dio je bio fokusiran na značaj i ulogu zviždača i najboljih praksi u oblasti njihove zaštite u regionu i Evropi. U drugom dijelu predavanja državni službenici su bili detaljno upoznati sa zakonskim okvirom i procedurama u ovoj oblasti koje su utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije, kao i iskustvima Agencije u postupanju po prijavama zviždača, kao i obavezama lica određenih za prijem i postupanje po prijavama zviždača, te o pravima i obavezama zviždača. U okviru obuke organizovana je interaktivna radionica, a učesnici su imali priliku da kroz praktični rad saznaju više o konkretnom postupku.

Organizovanje obuke za zaposlene u privatnom sektoru

U okviru projekta realizovana je obuka za lica koja su određena za postupanje po prijavama zviždača u privatnom sektoru.

Predavanja za zaposlene u privatnom sektoru organizovana su s ciljem povećanja znanja zaposlenih o zaštiti zviždača u Crnoj Gori, njihovom značaju u borbi protiv korupcije, kao i o najboljim praksama u ovoj oblasti. Obuka je imala za cilj da se lica koja su u privatnim kompanijama određena za postupanje po prijavama zviždača osposobe za vođenje postupka po prijavama, da se upoznaju sa dužnostima kao i obavezama kao i dužnostima nadležnih organa u preduzećima u slučajevima podnošenja navedenih prijava.

Kroz program obuke prošlo je 17 predstavnika privatnih kompanija, koji su određeni za postupanje po prijavama zviždača, ali i zaposleni koja nisu određena za postupanje po prijavama zviždača, obzirom da ova zakonska odredba još uvije nije na adekvatan način implementirana.  Polaznici su bili predstavnici privrednih društava koja su veliki poreski obveznici, s akcentom na privredna društva iz bankarskog i sektora osiguranja. Sva predavanja su organizovana i realizovana u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije, Odsjekom za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača. Obuka je bila podijeljena na dva dijela. Prvi dio je bio fokusiran na značaj i ulogu zviždača i najboljih praksi u oblasti njihove zaštite u regionu i Evropi. U drugom dijelu predavanja polaznici obuke su bili detaljno upoznati sa zakonskim okvirom i procedurama u ovoj oblasti koje su utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije, kao i iskustvima Agencije u postupanju po prijavama zviždača, kao i obavezama lica određenih za prijem i postupanje po prijavama zviždača, te o pravima i obavezama zviždača. U okviru obuke organizovana je interaktivna radionica, a učesnici su imali priliku da kroz praktični rad saznaju više o konkretnom postupku.

Organizovanje obuke za predstavnike medija

Obuka je organizovana u cilju povećanja znanja predstavnika medija o konceptu zaštite zviždača, njihovim pravima i ulozu u borbi protiv korupcije, kao i značaju saradnje medija i zviždača.  Obuci su prisustvovali  predstavnici 7 medija.
Predavanje je realizovano u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije, Odsjekom za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača. Predavanje je bilo posvećeno sljedećim temama: zakonski okvir i procedure u ovoj oblasti koje su utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije, kanalima izvještavanja i njihovom funkcionisanju u praksi, kao prava i obaveze zviždača u Crnoj Gori. Fokus obuke bio je usmjeren na otvaranju kanala saradnje medija, državnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave ovom temom i važnošću ove saradnje u borbi protiv korupcije i zaštiti zviždača.

Organizovanje tri obuke za predstavnike lokalne samouprave i nevladine organizacije u centralnom, sjevernom i južnom region Crne Gore

U okviru projekta realizovane su tri obuke za lica koja su u organima lokalne samouprave određena za postupanje po prijavama zviždača, te za lokalne nevladine organizacije.

Predavanja za zaposlene u organima lokalne samouprave i lokalne nevladine organizacije organizovana su s ciljem povećanja znanja o zaštiti zviždača u Crnoj Gori, njihovom značaju u borbi protiv korupcije, kao i o najboljim praksama u ovoj oblasti. Obuka je imala za cilj da se lica koja su u organima lokalne samouprave određena za postupanje po prijavama zviždača osposobe za vođenje postupka po prijavama, da se upoznaju sa dužnostima kao i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi.

Kroz program obuke prošla su 67 predstavnika lokalne samouprave iz svih opština u Crnoj Gori, koji su određeni za postupanje po prijavama zviždača. Sva predavanja su organizovana i realizovana u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije, Odsjekom za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača. Obuke su bile podijeljene na dva dijela. Prvi dio je bio fokusiran na značaj i ulogu zviždača i najboljih praksi u oblasti njihove zaštite u regionu i Evropi. U drugom dijelu predavanja državni službenici su bili detaljno upoznati sa zakonskim okvirom i procedurama u ovoj oblasti koje su utvrđene Zakonom o sprječavanju korupcije, kao i iskustvima Agencije u postupanju po prijavama zviždača, kao i obavezama lica određenih za prijem i postupanje po prijavama zviždača, te o pravima i obavezama zviždača. U okviru obuke organizovana je interaktivna radionica, a učesnici su imali priliku da kroz praktični rad saznaju više o konkretnom postupku.

Organizacija okruglog stola ,,Zaštita zviždača u Crnoj Gori i zemljama regiona“

Okrugli sto je realizovan  kao završna aktivnost u okviru projekata "Neka se čuje i tvoj glas", sa ciljem predstavljanja svih rezultata i nalaza projekta, ali i razmjene regionalnih i nacionalnih iskustava. Okrugli sto, na kojem je učešće uzelo 40 učesnika, bio je posvećen osvrtu na dosadašnju primjenu zakona koji regulišu zaštitu zviždača u Crnoj Gori i regionu. Poseban segment bio je posvećen predstavljanju primjera iz prakse, odnosno dosadašnjih iskustva zviždača iz Crne Gore i regiona.

Pored ovoga, okrugli sto je predstavljao priliku da svi relevantni akteri iz Crne Gore i regiona razmjene iskustva i mišljenja o ključnim izazovima u pogledu zaštite zviždača na ovim prostorima i eventualnom unaprijedjenju zakonskih rješenja u ovoj oblasti.