.

Opšta regulativa

  • PDF

...

Attachments:
FileOpisFile sizeLast modified
Download this file (Krivicni_zakonik.doc)1. Krivični Zakonik 0 Kb07/18/12 08:56
Download this file (Zakon_o_budetu_Crne_Gore.pdf)1. Zakon o budžetu Crne Gore 0 Kb07/18/12 08:56
Download this file (Zakon_o_budetu_Crne_Gore_za_2010.pdf)1. Zakon o budžetu Crne Gore za 2010 0 Kb07/18/12 09:00
Download this file (Zakon_o_doprinosima_za_obavezno_socijalno_osiguranje.doc)1. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 0 Kb07/18/12 09:00
Download this file (Zakon_o_drzavnim_sluzbenicima_i_namjestenicima.doc)1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima 0 Kb07/18/12 09:00
Download this file (Zakon_o_dravnoj_imovini.pdf)1. Zakon o državnoj imovini 0 Kb07/18/12 09:00
Download this file (Zakon_o_drzavnoj_upravi.doc)1. Zakon o državnoj upravi 0 Kb07/18/12 09:00
Download this file (Zakon_o_finansiranju_lokalne_samouprave.doc)1. Zakon o finansiranju lokalne samouprave 0 Kb07/18/12 09:00
Download this file (Zakon_o_izboru_odbornika_i_poslanika.pdf)1. Zakon o izboru odbornika i poslanika 0 Kb07/18/12 08:59
Download this file (Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_lokalnoj_samoupravi.doc)1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi 0 Kb07/18/12 08:59
Download this file (Zakon_o_javnim_nabavkama.doc)1. Zakon o javnim nabavkama  0 Kb07/18/12 08:59
Download this file (Zakon_o_lokalnoj_samoupravi.doc)1. Zakon o lokalnoj samoupravi 0 Kb07/18/12 08:59
Download this file (Zakon_o_manjinskim_pravima_i_slobodama.pdf)1. Zakon o manjinskim pravima i slobodama 0 Kb07/18/12 08:59
Download this file (Zakon_o_obrazovanju_odraslih.doc)1. Zakon o obrazovanju odraslih 0 Kb07/18/12 08:59
Download this file (Zakon_o_optem_upravnom_postupku.doc)1. Zakon o opštem upravnom postupku 0 Kb07/18/12 08:59
Download this file (Zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju.doc)1. Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 0 Kb07/18/12 08:59
Download this file (Zakon_o_parninom_postupku.doc)1. Zakon o parničnom postupku 0 Kb07/18/12 08:59
Download this file (Zakon_o_procjeni_uticaja_na_ivotnu_sredinu.pdf)1. Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu 0 Kb07/18/12 08:59
Download this file (Zakon_o_profesionalnoj_rehabilitraciji_i_zaposljavanju_lica_sa_invaliditetom.pdf)1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom 0 Kb07/18/12 08:58
Download this file (Zakon_o_radu.doc)1. Zakon o radu 0 Kb07/18/12 08:58
Download this file (Zakon_o_rodnoj_ravnopravnosti.doc)1. Zakon o rodnoj ravnopravnosti 0 Kb07/18/12 08:58
Download this file (Zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama.pdf)1. Zakon o slobodnom pristupu informacijama 0 Kb07/18/12 08:58
Download this file (Zakon_o_spreavanju_pranja_novca_i_finansiranja_terorizma.pdf)1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 0 Kb07/18/12 08:58
Download this file (Zakon_o_upravnom_sporu.doc)1. Zakon o upravnom sporu 0 Kb07/18/12 08:58
Download this file (Zakon_o_ureenju_prostora_i_izgradnji_objekata.pdf)1. Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata 0 Kb07/18/12 08:57
Download this file (Zakon_o_visokom_obrazovanju.pdf)1. Zakon o visokom obrazovanju 0 Kb07/18/12 08:57
Download this file (Zakon_o_zatitniku_ljudskih_prava_i_sloboda.doc)1. Zakon o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda 0 Kb07/18/12 08:57
Download this file (Zakon_o_zdravstvenj_zatiti.doc)1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti 0 Kb07/18/12 08:57
Download this file (Zakon_o_zdravstvenom_osiguranju.doc)1. Zakon o zdravstvenom osiguranju 0 Kb07/18/12 08:57
Download this file (Zakon_o_ivotnoj_sredini.pdf)1. Zakon o životnoj sredini 0 Kb07/18/12 08:57
Download this file (Zakonik_o_krivicnom_postupku.doc)1. Zakonik o krivičnom postupku 0 Kb07/18/12 08:57
Download this file (Uredba_o_izmjenama_i_dopunama_Uredbe_o_organizaciji_i_nainu_rada_dravne_uprave.d)Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave 0 Kb05/17/12 21:10
Download this file (Uredba_o_organizaciji_i_nainu_rada_dravne_uprave.doc)Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave 0 Kb05/17/12 21:10
Download this file (USTAV_CG.doc)Ustav Crne Gore 0 Kb05/17/12 20:25