Organizovan okrugli sto u Andrijevici

U Andrijevici je juče održan okrugli sto, prvi od pet planiranih,  u okviru projekata  ,,Socijalno uključenje kroz ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori (JAKA)“ i ,, Socijalno preduzetništvo - korak ka neovisnosti“ koji su finansijski podržani od strane Evropske Komisije, OAK fondacije i austrijske razvojne agencije (ADA)

Okrugli sto su organizovali Otvoreni centar Bona Fide iz Pljevalja, Centar za romske inicijative iz Nikšića, CARE International, a u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Skupu su prisustvovali predstavnici petnaest nevladinih organizacija iz Andrijevice, Berana, Petnjice i Plava, kao i predstavnici TO Andrijevica i Zavoda za zapošljavanje Plav i Andrijevica.

Okrugli sto je organizovan u cilju predstavljanje projekata i do sada realizovanih aktivnosti u opštinama Pljevlja i Nikšić. Učesnicima su predstavljena dosadašnja iskustva, dobre prakse, prepreke  na koje su nailazilili, kao i podrška koja je potrebna za dalji razvoj. Takođe, okrugli sto je bio prilika za razmjenu mišljenja na temu podsticanja socijalnog preduzetništva, te značaja i potencijala uključivanja žena u ekonomiju kao i njihovog  angažmana u socijalnom preduzetništvu.