.

O nama

  • PDF

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je neprofitna, nevladina organizacija koja je osnovana i registrovana u septembru 1999. sa ciljem da unaprijedi položaj nevladinih organizacija u Crnoj Gori i otvori put ka većoj demokratizaciji države i društva uopšte.

Misija

Misija CRNVO je da pruži podršku razvoju nevladinih organizacija u Crnoj Gori i doprinese stvaranju adekvatnog okvira za učešće građana i nevladinih organizacija u pitanjima javne politike i razvoju civilnog društva.

Naša vizija je Crna Gora kao demokratsko i građansko društvo, društvo razvijene vladavine prava i aktivnih građana u kojem nevladine organizacije igraju važnu ulogu u pitanjima društvenog razvoja.

Ciljevi

Naši ključni ciljevi su da:

  • izgradimo kapacitete nevladinih organizacija;
  • poboljšamo saradnju između državne uprave/lokalne samouprave, nevladinog sektora i privrede;
  • povećamo razumijevanje uloge i značaja nevladinih organizacija u društvu;
  • doprinesemo razvoju demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona;

Vrijednosti

Vrijednosti koje cijenimo i poštujemo u svom radu su : kvalitet, timski rad, stalno učenje, aktivizam, transparentnost, tolerancija i saradnja.