POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ZAPOŠLJAVANJA LICA SA INVALIDITETOM

Zavod za zapošljavanje Crne Gore na osnovu odluke Upravnog odbora, dana 13.11.2016. objavljuje poziv fizičkim i pravnim licima da podnesu projektne ideje koje će omogućiti zapošljavanje lica sa invaliditetom, povećanje konkurentnosti kroz sticanje stručnih kvalifikacija i vještina, kao i stimulisanje poslodavaca za zapošljavanje ovih lica. Poziv će biti otvoren do 14.12.2016. u 15 časova.