POZIV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZAPOŠLJAVANJA LICA SA INVALIDITETOM – GRANT ŠEMA

Zavod za zapošljavanje Crne Gore na osnovu odluke Upravnog odbora, dana 21.03.2017. objavljuje poziv fizičkim i pravnim licima da podnesu projektne predloge koji doprinose unapredjenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Poziv će biti otvoren do 21.04.2017. godine u 15 časova.