OTVORENI POZIV ZA KONKURS TELENOR FONDACIJE #Uključisedigitalno

1. UVOD U Telenoru vjerujemo da se uspjeh ne mjeri samo dobrim poslovnim rezultatima i istaknutim mjestom na tržištu, već i odgovornošću prema zajednici u kojoj poslujemo i njenim ljudima.

Naša kompanija osnovala je Telenor fondaciju u aprilu 2014. godine kao nevladinu organizaciju sa ciljem promocije i razvoja koncepta društvene odgovornosti u Crnoj Gori. Putem aktivnosti Fondacije, Telenor nastavlja da ulaže u Crnu Goru i pomaže razvoj njenih društvenih potencijala. Telenor doprinosi i podizanju svijesti o 17 Globalnih ciljeva za održivi razvoj, a naša strategija održivog razvoja i aktivnosti usmjereni su ka realizaciji Cilja 10 - #reducedinequalities. #Uključisedigitalno drugi je ovogodišnji konkurs, a ujedno i poziv za sve zainteresovane. Promovišući ulogu i značaj digitalizacije, fokus predloga projekata potrebno je staviti na inovativna rješenja zasnovana na modernoj tehnologiji, a u cilju doprinosa ostvarenju Cilja 10.

2. CILJ KONKURSA

a) Podrška projektima fokusiranim na realizaciju Cilja 10 kroz razvoj održivih digitalnih rješenja u četiri oblasti:

- obrazovanje,

- socijalna inkluzija društveno ugroženih grupa,

- kultura i umjetnost

- zaštita životne sredine.

b) Promovisanje pozitivnih strana Interneta sa ciljem stvaranja sigurnijeg digitalnog okruženju, prije svega kroz edukaciju mladih, njihovih roditelja i nastavnika.

3. VREMENSKI OKVIR −

Konkurs se otvara 01.11.2017. godine.

Rok za podnošenje prijava je 01.12.2017.godine u 23.59h.

− Pisano obavještenje aplikantima o rezultatima šireg kruga selekcije biće dostavljeno 10.12.2017. godine.

− Aplikanti čiji predlozi projekata budu odobreni, biće pozvani da u užem krugu, u okviru petominutne prezentacije, predstave svoje projekte ekspertskoj komisiji.

− Konačna odluka o podršci projektu biće donijeta na Upravnom odboru Fondacije.

4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA Osim novčanih sredstava, podrška obuhvata i mogućnosti korišćenja potencijala naše osnovne djelatnosti. Pri evaluaciji projekata u razmatranje se uzimaju svi uključeni aspekti podrške kao i planirane aktivnosti.

5. KRITERIJUMI ZA UZIMANJE PROJEKTA U RAZMATRANJE

− Neophodno je dostaviti popunjen obrazac prijave za podršku Telenor fondacije.

− Popunjen obrazac potrebno je dostaviti u roku za podnošenje prijave, od 10. maja do 09. juna 2017. godine na adresu fondacija@telenor.me

− Uz potrebne obrasce, obavezno je dostaviti potvrdu o registraciji organizacije.

6. PRAVO UČEŠĆA

− Pravo učešća na konkursu imaju sve humanitarne organizacije, nevladine organizacije, institucije i fondacije registrovane u Crnoj Gori.

− Telenor fondacija u skladu sa strategijom podršku ne pruža pojedincima, sportskim klubovima i sportskim organizacijama.

7. ZAKONSKA REGULATIVA − Sve predložene aktivnosti u okviru projekta potrebno je sprovoditi u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom. − Sva prava i obaveze obje strane biće definisane Ugovorom koji će biti potpisan nakon konačne odluke Telenor fondacije o izabranom projektu.

8. DODATNA PRAVILA

− Predloge projekata potrebno je dostavljeni u skladu sa formalnim zahtjevima i u okvirima definisanog roka.

− Telenor fondacija ima pravo da kontaktira aplikante za sve eventualne izmjene i dopune u Obrascu prijave i dodatnoj dokumentaciji.

− Ukoliko konkursna komisija utvrdi da nijedan dostavljeni predlog ne zadovoljava uslove konkursa, Telenor fondacija zadržava pravo da ne izabere nijedan predloženi projekat, te ne pruži podršku nijednom aplikantu predviđenu ovim konkursom.

− Prijavom na konkurs, podnosilac predloga garantuje da je originalni tvorac predloženog rješenja. Svaki spor nastao po pitanju autorstva isključivo je odgovornost aplikanta.

− Telenor Fondacija se obavezuje da lične podatke neće posredovati trećim osobama, osim ukoliko bi to bilo potrebno zbog sprovođenja konkursa ili na zahtjev nadležnih organa Crne Gore.

− Telenor Fondacija ne preuzima odgovornosti za:

- bilo kakve posljedice koje su nastale kao posljedica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane aplikanta u konkursu ili trećih osoba, neželjene posljedice koje su aplikanti pretrpjeli zbog učešća u konkursu.

- (ne)istinitost podataka koje posreduju aplikanti u konkursu. Napomena:

Nepoštovanje bilo kog zahtjeva dovodi do odbijanja prijave projekta