Otvoreni konkursi za projekte NVO u Tivtu, Kotoru i Nikšiću (ReLOaD)

Opštine Kotor, Tivat i Nikšić su raspisale ReLOaD Konkurse za dodjelu sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija.

Konkursi su dio aktivnosti Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)*, koji sprovodi UNDP, a finansira EU.

Konkursi za Kotor i Tivat su otvoreni za NVO iz tih opština, kao i  NVO iz ostalih opština Crne Gore pod uslovom da imaju sporazum o saradnji sa NVO registrovanim u Kotoru/Tivtu i da se prijavljeni projekti realizuju na teritoriji pomenutih opština.

Konkurs opštine Nikšić je otvoren za NVO sa sjedištem u opštini Nikšić.

Sve informacije o uslovima učešća, potrebnoj dokumentaciji i rokovima su dostupne na sljedećim linkovima:

Kotor:  ReLOaD Kotor

Tivat: ReLOaD Tivat

Nikšić: ReLOaD Niksic

*O ReLOaD projektu:

Regionalni program lokalne demokratije (ReLOaD) na Zapadnom Balkanu se sprovodi od 1. februara 2017. godine i trajaće tri godine. ReLOaD finansira EU, uz kofinansiranje UNDP-a i pet lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom (Pljevlja, Nikšić, Podgorica, Tivat, Kotor). U fokusu ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva, primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Jedan od ključnih ciljeva je povećanje građanskog učešća u procesima donošenja odluka i unapređenje pružanja usluga u lokalnim zajednicama.