Objavljeni konkursi u okviru programa “ Evropa za građane ”

Otvoren je novi poziv za dostavljanje aplikacija u okviru programa „Evropa za građane“, koji se odnosi na sve mjere programa.

U okviru konkursa „Evropsko sjećanje“, projektni prioriteti za 2018. godinu su sljedeće:

 • Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima
 • Demokratska tranzicija i pristupanje EU
 • Antisemitizam, anticiganizam, ksenofobija, homofobija i drugi obilici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak
 • Komemoracija i obilježavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije

Posebni datumi na koje projekti tematski treba da budu oslonjeni su:

 • 1918. godina- kraj Prvog svjetskog rata
 • 1938/1939. godina- početak Drugog svjetskog rata
 • 1948. godina- početak Hladnog rata
 • 1948. godina- Haška konferencija i integracija Evrope
 • 1968. godina- studentski protesti i pokreti za građanska prava, invazija na Čehoslovačku

U okviru konkursa „Demokratski angažman i građansko učešće“ (sve tri mjere- Bratimljenje gradova, Mreže gradova i Projekti organizacija civilnog društva), tematski prioriteti za 2018. godinu su sljedeći:

 • Debata o budućnosti Evrope i euroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
 • Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
 • Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumijevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa
 • Evropska godina kulturne baštine 2018

Ukupan budžet ovog poziva je 16,3 miliona eura, od čega je 3,7 miliona opredijeljeno za projekte na konkursu „Evropsko sjećanje“, a 12,6 miliona za projekte u okviru tri mjere konkursa „Demokratski angažman i građansko učešće“.

Rok za dostavljanje aplikacija je 1. mart 2018. godine u 12:00 časova.

Više informacija o propozicijama konkursa možete pronaći  u tekstu poziva i  programskiom vodiču.

Kontakt u Ministarstvu kulture: milena.raznatovic@mku.gov.me