Objavljen prvi Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru 2014-2020.

Regija Pulja, kao Upravljačko tijelo Interreg-IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru 2014-2010, objavila je 16. III 2017. prvi Poziv za dostavljanje predloga projekata.

U okviru Programa, za prvi Poziv opredijeljeno je 25 miliona eura od ukupnog programskog budžeta od 92,7 miliona eura. Maksimalni doprinos EU iznosiće 85% ukupne vrijednosti projekata, od čega je moguće opredijeliti najviše 20% za potrebe pretfinansiranje projekata.

 

Podržani projekti sprovodiće se u okviru sljedećih tematskih prioriteta:

  • osnaživanje prekogranične saradnje i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća;
  • upravljanje prirodnim i kulturnim resursima u cilju jačanja održivog turizma i atraktivnosti teritorije;
  • zaštita životne sredine, upravljanje rizicima i nisko-karbonska strategija, povećanje povezanosti prekogranične oblasti;
  • unapređenje usluga za održivi saobraćaj i poboljšanje javne infrastrukture.

Rok za dostavljanje projektnih ideja (Concept Notes) je 60 dana od zvanične objave Poziva.

Aplikacioni paket možete preuzeti sa sljedeće internet stranice: http://www.europuglia.it/cte-2014-2020/it-al-me/bandi .

Za više informacija, obratiti se Zajedničkom sekretarijatu Programa (Bari): js@italy-Albania-Montenegro.eu, ili nacionalnom programskom koordinatoru u Ministarstvu evropskih poslova na sljedeću imejl adresu: veselin.scepanovic@mep.gov.me ili kontakt telefon 020 416 350.