Ministarstvo sporta i mladih- konkursi

Na linkovima ispod možete pogledati konkurse koje je objavilo Ministarstvo sporta i mladih:

http://www.ms.gov.me/ministarstvo/saradnja_sa_nvo/196784/Javni-konkurs-Aktivno-za-aktivne-mlade.html   Javni konkurs „Aktivno za aktivne mlade“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima.

http://www.ms.gov.me/ministarstvo/saradnja_sa_nvo/196770/Javni-konkurs-Sportom-do-zdravih-stilova-zivota.html   Javni konkurs „Sportom do zdravih stilova života” za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2019. godini.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 31.03.2019. godine.